Pravila Live dealer igara

Kod svih igara, osim kada je Blackjack u pitanju, igrač bira sto (krupijea), a potom ulazi na njega tako što odabere (klikne) na minimalne/maksimalne limite, koji se nalaze ispod statističkih podataka svakog određenog stola.

Kod Roulette-a i Baccarat-a moguće je odabrati najpre multiplayer opciju, koja nudi igranje sa većim brojem igrača za stolom istovremeno.

Live dealer igre moguće je kombinovati,odnosno igrati u isto vreme više igara.

Potrebno je aktivirati polje 'Add table', koje se nalazi u donjem levom delu ekrana kada se uđe na svaki sto pojedinačno i odabrati za kojim stolom i koju igru igrač želi igrati pored već odabrane.

Baccarat - Pravila igre

Igra sa 52 karte u kojoj je cilj predvideti i kladiti se čija će ruka biti bliža vrednosti 9.

Igrač se može kladiti na krupijea, sebe ili na nerešen rezultat.

 

Vrednosti karata:

A - jedan poen.

Karte u slikama i 10 - 0 poena.

Ostale karte nose svoju vrednost.

 

Igrač je obavezan da postavi ulog.

Potom se krupijeu i igraču dele po dve, a u zavisnosti od vrednosti dobijenih poena, još po jedna karta.

Ukoliko dobijena vrednost iznosi više od 10, oduzima se 10 poena i dobija rezultat.

Igrač dobija i treću kartu ukoliko je zbir karata 5 i manje.

Igrač staje na dve karte ukoliko je zbir 6 i 7.

Krupije ne može povlačiti treću kartu ukoliko igrač ima zbir karata 8 ili 9.

Roulette - Pravila igre

Rulet je igra u kojoj bačena loptica od strane krupijea pada u brojeve od 0, koja je zelene boje, do 36 naizmenično crvene i crne boje, na okruglom cilindru.

Igrač može položiti opkladu na svaki broj pojedinačno, ali i na sektore brojeva, parne/neparne, crvene/crne, manje/veće brojeve.

Kada je vreme za opklade otvoreno, tj.kada počne odbrojavanje, igrač može:

-ponoviti opkladu na 'Rebet';

-vratiti korak unazad biranu opkladu na 'Undo';

-obrisati opklade na 'Clear'.

Svoje opklade igrač može snimiti tako što će najpre postaviti opkladu, a potom kliknuti na 'Save layout' i postaviti određenu poziciju opklade.

'Autoplay' opcija služi da igrač ponavlja jednu istu opkladu određeni broj puta.

Osnovne informacije o krupijeu, bet limitima, statistici i istoriji nalaze se sa leve i desne strane ekrana.

-Loptica mora biti bačena u smeru suprotnom od rotacije cilindra sa brojevima;

-Loptica mora okrenuti minimum 4 kruga tokom rotacije;

-Loptica se mora rotirati;

-Nijedan strani predmet ne sme se nalaziti unutar cilindra.
U suprotnom, opklada je nevažeća.

Blackjack - Pravila igre

Igra sa 52 karte u kojoj se igrač nadmeće sa krupijeom ko će dostići zbir poena karata što bliži broju 21 ili tačno toliko, a nikako preko tog broja.

Karte nose vrednost:

A - računa se kao 1 ili 11.

Slike i 10 - računa se kao 10.

Ostale karte nose svoju vrednost.

Igrač dobija dve karte i u zavisnosti od njihovog zbira, odlučuje da li će rizikovati i vući još karata ili stati.

Ukoliko zbir prelazi 21, igrač odmah gubi.

Ukoliko je stao, krupije pokušava da dobije bliži zbir karata od igrača.

Diler je obavezan  da vuče kartu na zbir 16 i manje i da stane na zbir karata 17.

U svakom trenutku, sa leve i desne strane u odnosu na krupijea, nalazi se statistika prethodnih ruku.

Igrač polaže opklade na svoje karte, ali u slučaju da su sva mesta za stolom zauzeta, može se kladiti i na igrača koji se nalazi za stolom, opcijom 'Bet Behind'.

Sic Bo - Pravila igre

Igra sa 3 kocke u kojoj igrač ulaže opkladu na brojeve koji će pasti izbacivanjem kocki ispod staklenog 'zvona' od strane krupijea.

Igrač se može kladiti na zbir bačenih kocki, na pogođen jedan, dva ili sva tri broja na kockama.

Sve opcije bačenih kocki imaju svoju kvotu.

Opklada se polaže tako što igrač željenu vrednost žetona postavlja na polje sa mogućnostima bačenih kocki, odnosno kvotom za svaku od mogućnosti.

U svakom trenutku, igrač ima pregled statistike i istorije bačenih kocki, koja se nalazi sa leve i desne strane u odnosu na krupijea.