DA LI JE ZA TURBO CASH VAŽNO KOLIKO IMAM POGOĐENIH PAROVA NA TIKETU?


Ne.

Da biste naplatili tiket koristeći opciju Turbo Cash ne morate da imate niti jedan pogođen par na tiketu u trenutku traženja isplate. Neophodan uslov je da tiket bude otvoren. Sam broj pogođenih parova nije ograničavajući faktor.