Da li postoji vremenski period za koji moram da iskoristim besplatne spinove?


Sve besplatne spinove koje dobijete morate iskoristiti u naznačenom vremenskom periodu.

U suprotnom, Vaši besplatni spinovi će isteći bez mogućnosti povrata.

Kako Vam spinovi ne bi propali obavezno nakon pokretanja igre na prvoj info strani obratite pažnju na njihovo vrijeme isteka.