Home
SLOTOVI
Da li postoji vrijeme za koje moram da iskoristim Besplatne spinove?

Da li postoji vrijeme za koje moram da iskoristim Besplatne spinove?

Svi dobijeni besplatni spinovi moraju se iskoristiti u naznačenom vremenskom periodu. U suprotnom, Vaši besplatni spinovi će isteći bez mogućnosti povrata. Kako se to ne bi dogodilo, preporučujemo Vam da nakon pokretanja igre na prvoj info strani obratite pažnju na njihovo vrijeme isteka.

Vrijeme trajanja besplatnih spinova biće vam naznačeno u Notifikaciji koju dobijate prilikom dobijenih spinova, ili možete vidjeti u kviru igre na kojoj su vam dodijeljeni Spinovi (igra je naznačena u Notifikaciji)

 

Svaki Dobijeni besplatni spinovi morate iskoristiti u naznačenom vremenskom periodu. U suprotnom , Vaši spinovi će isteći bez mogućnosti povrata.