Home
SLOTOVI
Opšta Pravila

Opšta Pravila

Registrovanjem naloga igrači prihvataju sva pravila i uslove.

Meridian zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni opšta pravila.

U slučaju sumnji na zloupotrebu pravila Ili sumnji na prevaru, ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje – Meridian zadržava pravo da oduzme bonus, kao i dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zlouptrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.

Kompanija Meridian je priređivač igara te stoga ne može da utiče na tehničke probleme koji mogu da se dese na strani kompanija čije igre Meridian plasira na svoj sajt.

Igre su podložne kvarovima, koji se urgentno saniraju, ali zbog postojanja mogućnosti prevara, Meridian zadržava pravo da trenutno blokira sredstva na računu klijenta/klijenata kod kog se desio problem. U tom periodu, mi kao kompanija uložićemo sve napore u saradnji sa dobavljačima igara da saniramo nastali kvar. Ukoliko se utvrdi da je klijent ostvario određene dobitke zbog kvara na igrici, Meridian zadržava pravo da ne obračuna dobitak klijentu, jer dobitak samim tim nije nastao regularnim putem.