Home
BONUSI
Gdje mogu da vidim stanje na mom Bonus računu?

Gdje mogu da vidim stanje na mom Bonus računu?

Stanje na Vašem Bonus računu možete vidjeti nakon logovanja na Vaš nalog pozicioniranjem kursora u gornji desni ugao na opciju "Moj nalog", gdje će u padajućem meniju biti prikazano i stanje na Bonus računu.