Home
BONUSI
Gdje mogu da vidim stanje na mom Bonus računu?

Gdje mogu da vidim stanje na mom Bonus računu?

Stanje na Vašem Bonus računu možete vidjeti nakon logovanja na Vaš nalog u okviru opcije Keš račun pored polja sa korisničkim imenom. Pozicioniranjem kursora u gornji desni ugao na opciju Keš račun, gdje će u padajućem meniju biti prikazano i stanje na Bonus računu kao druga opcija. 

Igrač može da ima samo jedan aktivan bonus na nalogu. Ukoliko u momentu uplate bonusa igrač na svom bonus računu ima određeni iznos i ako je taj iznos veći od bonusa koji treba da mu se dodjeli na osnovu neke druge promocije, igraču se neće uplatiti novi bonus zato što ima već na bonus računu veći iznos bonusa od bonusa koji treba da mu se uplati.