Home
LIVE DEALER
Rulet

Rulet

Casino online rulet je virtualna igra u kojoj kuglica pada u brojeve na cilindru koji se izvlače pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Ulozi se sastoje iz ‘spoljnih’ i ‘ unutrašnjih uloga’. 

Spoljni ulozi:

Ulozi koji su postavljeni izvan rasporeda brojeva na stolu.

- Crveno-crno (plaća 1:1)

 Igrač može birati hoće li postaviti ulog na to da li će kuglica stati na crveno ili crno polje. Zeleni broj-0 se ne računa.

- Veći-manji brojevi (plaća 1:1). Ulog na brojeve manje (od 1 do 18) ili veće (od 19 do 36).

- Par-nepar (plaća 1:1). Igrač polaže ulog na to da li će kuglica zaršiti na parnom ili neparnom broju.

- Trećina (tuce) ( plaća 2:1). Igrač bira između 3 tuceta (svaki 12 brojeva). Prva trećina pokriva brojeve od 1 do 12, drugo tuce od 13 do 24,  i treće tuce  od 25 do 36.

- Kolona (plaća 2:1). Svaka kolona se sastoji iz 12 brojeva. Igrač može birati da li će uložiti na prvu, drugu ili treću kolonu.​

Unutrašnji ulozi:

- Plijen - ulog na jedan broj (plaća 35:1). Najveća isplata, ukoliko igrač odabere pravi broj. Minimalan i maksimalan ulog su navedeni na stolu.

- Ševal - odvojen ulog (dva broja) (plaća 17:1). Igrač postavlja ulog između 2 susjedna broja tako što će žeton postaviti na crtu koja ih razdvaja. Minimalan/maksimalan ulog su dvostruko veći od uloga u jedan broj.

- ‘Ulica’ (tri broja) (plaća 11:1). Ovaj ulog se postavlja  na crtu ispod odabrana 3 broja. Minimalan/maksimalan ulog su trostruko veći od uloga u jedan broj.

- ‘Korner’ (četiri broja) (plaća 8:1). Korner ulog igrač postavlja tačno između željena 4 broja.

- ‘Crta’ (plaća 6:1). Crta povezuje dve ‘ulice’ i pokriva 6 brojeva.