Home
LIVE DEALER
Blackjack

Blackjack

Casino online Blackjack je virtualna igra koja se priređuje pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Cilj ove igre je da igračeva "ruka" (zbir karata koje su mu podeljene, bez džokera) bude bliža broju 21 od ruke krupijea ili da iznosi tačno 21.

Idealno je kada je tačno 21, a u slučaju da igrač prekorači ovaj broj u zbiru karata-automatski gubi ulog.

Krupije se pridržava pravila, koja su obično takva da on mora vući kartu na svoj zbir 16, a stati pri zbiru karata koji iznosi 17 ili više.

- Vrijednost karata:

U Blackjacku karte imaju sljedeću vrijednost:

- A vrijedi 1 ili 11, po izboru igrača u određenoj situaciji.

- 10, J, Q, K vrijede po 10.

- Karte 2-9 nose svoju vrijednost.

- Boje ili znakovi karata (Pik, Tref, Herc, Karo) ne utiču na igru, niti imaju vrijednost.

Konačna vrijednost "ruke" se izračunava sabiranjem karata koje su igraču dodijeljene.

Ukoliko igrač ima  karte (A, 6) tada zbir može biti 7 ili 17. Ukoliko traži još jednu kartu (a ona je npr. 4), onda ima (A, 6, 4), dakle zbir je 21. Ako je tražena karta kojim slučajem 7, onda će mu zbir iznositi 14 (A. 6, 7) (u ovom slučaju A se računa kao 1), jer bi u suprotnom imao zbir veći od dozvoljenog, a samim tim i izgubio.

‘Meka’ ruka je ona koja sadrži A, a da pri tome ne prelazi zbir 21. 

Primjer: A, 6. Za ovaj zbir bi se reklo "mekih" 17 iz razloga što igrač može vući još jednu kartu bez opasnosti da prekorači 21. Dok bi drugi primjer (A, 6, 7) bio "tvrda" ruka.

- Podjela karata i izbor igrača:

Nakon što igrač odredi koji ulog postavlja u igri, krupije dodeljuje igraču dve karte.

Sve su okrenute licem ka gore, osim krupijeove druge karte koju će on okrenuti tek kada  igrač bude odigrao svoju „ruku“. Igračev izbor je sledeći: 

- Stand/hit – zavisno od zbira prve dvije karte, igrač odlučuje da li će stati, ili zatražiti još jednu kartu. 

- Double (duplo) - duplirati ulog znači postaviti isti iznos kao prvobitno uloženi, s tim da u takvoj situaciji igrač ima pravo na samo još jednu dodatnu kartu.

- Split (razdvajanje) - Igrač može radvojiti karte u slučajevima kada ima dvije karte iste vrijednosti (par), bilo koje dve karte vrijednosti 10 kao i dve A.

U svim slučajevima razdvajanja igrač dodaje ulog na sto koji je jednak njegovom prvom ulogu i pravi dve „ruke“. Zatim nastavlja igrati svaku ruku zasebno i prelaziti na drugu ruku tek po komletiranju prve. Važno je dodati da ukoliko razdvoji 2 Asa, što je osnovno pravilo, dobija samo po još jednu kartu na spomenute.​

- Blackjack

Najjača kombinacija karata je Blackjack iznos od 21 u prve dvije dodijeljene karte (A+ bilo koja karta vrijednosti 10).

Ovaj dobitak Kazino isplaćuje u odnosu 3:2

Ovaj dobitak u igri dobija svaku krupijeovu ‘ruku’ osim Blackjacka krupijea.

U tom slučaju igrač niti dobija niti gubi, ulog ‘miruje’.

- Surrender(predaja)

Igrač ima pravo da se preda nakon početnog dijeljenja i tada se ‘ruka’ završava a krupije mu oduzima samo polovinu uloga.

- Insurance (osiguranje)

Ukoliko Krupije dobije jednog A, kao jednu od dve karte, igrač dobija pravo ‘osiguranja’.Igrač u tom slučaju može da uloži polovinu od svog uloga da će krupije izvući kao drugu kartu 10, J, Q ili K.