Live Dealer - Casino Hold'em


Pored izgleda krupijea protiv koga ćete igrati ovu igru, pre nego što sednete za sto, videćete i šta je u prethodnih nekoliko ruku krupije podelio sebi, a šta igraču za stolom, tačnije, kao i kod svih Live Kazino igara, statistiku prethodnih ruku.

U donjem redu se nalaze minimalne, odnosno maksimalne vrednosti koje možete uložiti u svakoj ruci.

Ponudili smo stolove sa različitim vrednostima ulaza.

Pridružujete se stolu određivanjem uloga po ruci.

Ovo je, kako smo naglasili, nešto drugačija verzija od ovde svima dobro poznatog Texas hold’em pokera.

Igrač igra isključivo protiv krupijea, a pre svake ruke dužan je da ‘na slepo’, bez karata, uloži vrednost žetona na koju se on sam odluči. Kada to uradi, dobija dve karte i odmah se izbacuje ‘flop’.

Na samom ‘flop-u’, u zavisnosti od karata koje ima u ruci i karata sa ‘flop-a’, igrač odlučuje da li želi da ide dalje ili želi da se baci. Ukoliko ide dalje, otvaraju se odmah ‘Turn’ i ‘River’ karta, a tek onda karte krupijea i ko ima bolju kombinaciju nosi sve žetone. Ukoliko se baci, gubi samo onu vrednost koju je ‘na slepo’ uložio.

Primer:

Uložili ste ‘na slepo’ 1 KM. i krupije i Vi ste dobili po dve karte. Karte krupijea ne vidite, a Vi ste dobili dve ‘Dame’. Otvara se ‘Flop’ na kojem su još dve ‘Dame’. Ukoliko na osnovu flopa želite da idete dalje, obavezno je i samo se ulaže ‘tri puta’, ni više ni manje, što znaci jos 2 KM. Krupije je dužan da Vas sve vreme prati. Ukoliko imate po otvaranju ‘Turn-a’ i ‘River-a’ na kraju bolju kombinaciju, dobijate 6 KM. U toku ruke, pojaviće Vam se sa leve strane Vaša najjača moguća kombinacija (na ovom primeru ‘Par desetki’).