Kako da dobijem rejkbek? Kako da povratim svoj rejk?


Kako da dobijem rejkbek? Kako da povratim svoj rejk?

Vaš rakeback (rejkbek) možete povratiti samo ukoliko imate minimum 100 Award points-a po ceni od 1€.

Učinićete to preko browsera na sledeći način:

Kliknućete na tri crtice u gornjem levom uglu

Zatim na Cash Out

I dobićete sistem zamene Award points-a (rejkbeka) za keš (samo ukoliko imate minimum 100 Award points-a)