Home
POPULARNA PITANJA
Šta su bonus promocije?

Šta su bonus promocije?

Bonus promocije su promotivne aktivnosti u okviru kojih se dodjeljuje bonus korisnicima kako bi nagradio njihovu aktivnost. Svaka bonus promocija ima svoje uslove koji se moraju ispuniti. Uslovi se razlikuju od promocije do promocije.

Promotivne aktivnosti potražite na našem sajtu na Promo strani ili kontaktirajte naš Korisnički servis.