Home
INTERNET NALOG
Gdje mogu da vidim odigrane tikete?

Gdje mogu da vidim odigrane tikete?

Sve Vaše odigrane tikete možete vidjeti u okviru opcije Moj nalog, u podopciji  Tiketi.

 

Podesite datum, štiklirajte račun sa kog ste odigrali tiket (keš ili bonus) i status tiketa (otvoren, gubitan, dobitni).  Ukoliko želite vidjeti sve Vaše tikete, sve navedene opcije ostavite otvorene.

Ukoliko ste odigrali više od 10 tiketa, prebacite na drugu stranicu uz pomoc opcija na dnu stranice.

Takođe, Vaše tikete koje ste poslednje odigrali, možete vidjeti i iz opcije tiket klikom na desni gornji ugao Moji tiketi.