Home
INTERNET NALOG
Gdje mogu da vidim unijete lične podatke?

Gdje mogu da vidim unijete lične podatke?

Vaše lične podatke unijete prilikom registracije možete naći u opciji Moj nalog.

Kontaktiranjem korisničkog servisa možete izvršiti promjene koje su Vam dozvoljene. Kao što su: promjene sigurnosnog pitanja, sigurnosnog odgovora, broja telefona…

 kontaktirajte korisnički servis