Home
INTERNET NALOG
Uputstvo za registraciju i verifikaciju Skrill naloga

Uputstvo za registraciju i verifikaciju Skrill naloga

Ukoliko nemate Skrill nalog registraciju možete izvršiti direktno na našem sajtu ili na sajtu Skrill-a.

Na našem sajtu u okviru opcije Moj nalog, Uplata/Isplata u kartici Uplata odaberite Skrill i unesite iznos uplate i potvrdite, otvoriće Vam se se novi prozor gdje je neophodno da odaberete Sign up opciju kako bi se registrovali na Skrill-u.

Ili otvorite nalog na Skrillovom sajtu odabirom opcije Log in, nakon čega se otvara nova strana gde je potrebno da odaberete Sign up dugme ili direktno odabirom opcije "Open a free account".

 

Prilikom otvaranja Skrill naloga molimo Vas da vodite računa o ispravnosti unetih podataka, jer će Skrill naknadno zahtjevati verifikaciju naloga i biće neophodno potvrditi unijete podatke.

 

Kako biste otvorili novi nalog potrebno da unesete Vašu aktivnu email adresu koja će biti Vaše korisničko ime Skrill naloga, takođe potrebno da je uneste lozinku koju ćete koristiti za logovanje na Skrill nalog i potvrdite je ponovnim unosom, potvrdite unesene detalje klikom na dugme "Next".

 

Unesite Vaše lične podatke: ime, prezime i datum rođenja. Unijete podatke potvrdite odabirom dugmeta Next.

 

U padajućem meniju polja "I live in" odaberite državu u kojoj živite, u padajućem meniju polja "I use" odaberite valutu u kojoj želite da otvorite Skrill nalog. Molimo Vas da imate u vidu da naknadne promjene valute Skrill naloga nisu moguće. Unos podataka potvrdite odabirom dugmeta "Next".

 

U polje "Address 1" unesite adresu stanovanja, polje "Address 2" nije obavezno, ali možete uneti Vašu sekundarnu adresu stanovanja, u polje "City" unesite grad u kojem živite a u polje "Postal Code" unesite poštanski kod. Unos podataka potvrdite odabirom dugmeta "Next".

 

Kao poslednji korak unosa podataka u polje "Phone number" unesite broj Vašeg mobilnog telefona. Na kraju štiklirajte opciju "I'm not a robot" i odaberite slike sa pojmovima koji se zahtevaju i kliknite na dugme "Verify". Na samom kraju pošto ste popunili formu registracije i prethodno se upoznali sa uslovima korišćenja Skrilla, označite opciju kojom prihvatate pravila i uslove korišćenja Skrilla. Klikom na dugme "Open account" kreirate Skrill nalog.

Otvara se novi prozor koji vas obaveštava da je neophodno da verifikujete vašu email adresu unijetu prilikom otvaranja naloga i da je neophodno da odaberete opciju "Cards and Bank Accounts" kako biste deponovali novac na Skrill nalog i mogli da ga koristite. Potom odaberite opciju "Continue to my account" koja Vas vodi na vaš Skrill nalog.

Po otvaranju Vašeg Skrill naloga dobićete poruku da je neophodno da potvrdite Vašu email adresu. *Email adresu potvrđujete tako što ćete se ulogovati na Vaš Email i potvrditi registraciju Skrill-a.

 

Kartice sa kojima ćete vršiti uplatu, odnosno isplatu na Vaš Skrill nalog možete povezati u opciji "Cards and Bank Accounts" odabirom dugmeta "Add Credit or Debit Card".

 

Kako biste povezali karticu sa vašim Skrill nalogom u opciji "Add Card" unesite broj Vaše kartice, datum isticanja kartice i sigurnosni broj (3 cifre sa poleđine Vaše kartice). Unesene detalje potvrdite klikom na dugme "Save and verify card".

 

Sledeći korak od Vas zahtjeva verifikaciju kartice čiji su podaci unijeti nakon koje ćete biti u mogućnosti da uplatite novac na Skrill nalog i povećate limite transakcija.

 Verifikacije se vrši na sljedeći način:

1. Skrill zadužuje Vašu karticu nasumičnim iznosom (od 1.01 do 2.99)

2. Neophodno je da proverite izvod Vaše kartice i potvrdite skinutu sumu

 

Nakon svake uplate na Skrill od Vas zahtjeva da odredite u koje svrhe ćete korisiti uplaćen novac.

Skrill od Vas zahtjeva da odaberete način na koji ćete koristiti uplaćen novac. Automatski je označeno "Non-gambling", ali imajte u vidu da novac uplaćen u ovu svrhu se ne može koristiti za klađenje.

Uplatu novca sa Vaše kartice na Skrill nalog i verifikaciju kartice potvrdite klikom na dugme "Debit amount and verify".

 

Ukoliko planirate da uplaćen novac korisite za klađenje označite "Gambling", imajte u vidu da novac uplaćen kao "Non-gambling" ne možete korisiti na našem sajtu. Uplatu novca sa vaše kartice na Skrill nalog i verifikaciju kartice potvrdite klikom na dugme "Debit amount and verify".

 

Kako biste verifikovali Vaš nalog u opciji "Help" odaberite opciju "My Account".

 

*U opciji "My account" naćićete najčešća pitanja i odgovore na njih koji će vam olakšati korišćenje Skrill-a vezane za korišćenje naloga.

 

*Dok u opciji "My account" odabirom pod opcije "Account Verification" možete pronaći upustva verifikacije Skrill naloga.

 

U okviru opcije "Settings" možete verifikovati Vaš nalog odabirom opcije "Limits & Verification". Imajte u vidu da je za verifikaciju Skrill naloga neophodno da pripremite skeniranu važeću ličnu kartu ili vozačku dozvolu (dokumenta možete skenirati i web kamerom tokom procesa verifikacije). Ukoliko Vaš identifikacioni dokument ne sadrži Vašu trenutnu adresu unetu prilikom otvaranja naloga pripremite dokument za verifikaciju adrese kao što je skorašnji račun ili izvod iz banke. Verifikaciju naloga odpočinjete klikom na dugme "Continue".

 

Nakon što pripremite neophodna dokumenta za verifikaciju Skrill naloga odaberite dugme "Start verification" kako biste počeli sa verifikacijom.

 

U opciji "Choose issuing country" udaberite zemlju u kojoj je izdat identifikacioni dokument kojim ćete verifikovati Vaš nalog nakon čega klikom na sliku pasoša, lične karte ili vozačke dozvole odaberite tip identifikacionog dokumenta koji ćete koristiti za verifikaciju naloga.

 

Prvo je neophodno da Uploadujete prednju stranu Vašeg dokumenta (u prikazanom primeru to je lična karta), klikom na opciju Choose File otvoriće se prozor gde je neophodno da uploadujete sliku prednje strane lične karte vodeći računa da ona ne bude veća od 8MB i da je u JPG ili PNG formatu. Nakon odabira slike verifikaciju nastavljate klikom na dugme "Continue".

Poslata slika za verifikaciju naloga se momentalno analizira. Molimo Vas da ne zatvarate prozor dok analiza dokumenta traje. Analiza najduže traje 1 minut.

 

Nakon završene verifikacije spremni ste da koristite Vaš Skrill nalog