Home
KLAĐENJE
Brojevi

Brojevi

Opis igre

 • Ovo je vrsta klađenja na brojeve.
 • U bubnju se nalazi 80 loptica sa brojevima od 1 do 80. U svakom izvlačenju, iz bubnja se
  izvlači 20 brojeva.
   

Koji je tvoj srećan broj

 

Vrste igara

Možete da pogađate koji će brojevi biti izvučeni na sljedeće načine:

 • Brojevi - Imate dobitak i ako promašite neki broj. Ovdje se kladite na 2 do 10 brojeva za koje mislite da će biti izvučeni, a dobitak zavisi od toga na koliko brojeva ste se kladili i koliko od tih brojeva ste pogodili (koliko ih je izvučeno).
 • Kontra - Kladite se da brojevi koje odaberete neće biti izvučeni, a možete se kladiti na 1 do 10 brojeva.
 • Sve ili Ništa - Ovo je vrsta klađenja gdje birate 1-6 brojeva i kladite se da će u narednom izvlačenju biti izvučeni svi izabrani brojevi. Morate pogoditi sve brojeve.
 • Risko - Ovo je broj koji se objavljuje na kraju svakog izvlačenja i može biti 0.5, 1, 2 ili 5. Ovaj broj pokazuje koliko puta vam se povećava ili smanjuje dobitak ako ste se odlučili da na tiketu odigrate i Risko.
Kladi se na brojeve ODMAH

NOVE IGRE

 • Ukupan zbir izvučenih brojeva - Igrač pogađa da li će ukupan zbir svih izvučenih brojeva jednog izvlačenja biti veći od 810 ili ne.
 • Zbir prvih 5 brojeva - Igrač pogađa da li će zbir prvih 5 izvučenih brojeva jednog izvlačenja biti veći od 202 ili ne. Na ekranima sa rezultatima izvlačenja nalaze se sada i kolone Prvih 5 i ukupno sa ovim zbirovima da bi igrači lakše provjerili ovaj rezultat.
 • Prvi broj OU - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti veći od 40 ili ne.
 • Prvi broj Par/Nepar - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti paran ili neparan.
 • Prvi broj jednocifren - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti manji od 10 ili ne.
 • Posljednji broj OU - Igrač se kladi da li će posljednji izvučeni broj biti veći od 40 i li ne
 • Posljednji broj Par/Nepar - Igrač se kladi da li će posljednji izvučeni broj biti paran ili neparan
 • Posljednji broj jednocifren - Igrač se kladi da li će posljednji izvučeni broj biti manji od 10 ili ne.

NOVE OPCIJE

 • Opcija Random
  Prelaskom mišem preko dugmeta random pojavljuje se popup na kom igrač može da odabere koju igru želi da igra na ovaj način (brojevi, kontra ili sve ili ništa) i koliko random brojeva želi da odigra. Default je podešena igra Brojevi i 5 brojeva ali igrač to može promijeniti u svakom momentu. Kad igrač promijeni podešavanja ona se čuvaju za tog igrača i sledeći put kad pokrene ovu opciju igrač će vidjeti svoja podešavanja.
 • Opcija Autoplay
  Ako igrač pređe mišem preko dugmeta autoplay ponudiće mu se opcija da umjesto samo jednog izvlačenja kao do sada, odigra na istom tiketu izabranu kombinaciju brojeva za više izvlačenja odjednom. Ponuđena default vrijednost je 5 ali igrač može da je mijenja u rasponu 2-10.

Pravila

 • U igri BROJEVI uvijek se kladite na sjledeće izvlačenje i klađenje je moguće do samog početka izvlačenja.
 • Od momenta početka izvlačenja, sva klađenja se odnose na sjledeće izvlačenje. Ako niste sigurni na koje se izvlačenje odnosi vaš tiket, uporedite redni broj izvlačenja sa vašeg tiketa sa rednim brojem na ekranu za izvlačenje
 • Igra BROJEVI može da se kombinuje sa ostalom ponudom bez ograničenja. Možete odigrati nekoliko parova iz liste i dodati neki broj iz igre BROJEVI. U ovakvom slučaju na tiket možete postaviti i Risko broj.

 

Kako odigrati igru Brojevi?

Korak 1

Na slici ispod je prikazan izgled igre Brojevi. U lijevom gornjem uglu su prikazani brojevi koji su trenutno izvučeni, dok su sa desne strane prikazani brojevi od 1 - 80 gde igrač može da izabere brojeve za svoju narednu igru.

Korak 2

U lijevom dijelu ispod brojeva koji su izvučeni nalaze se opcije za kladjenje na nove igre.

Korak 3

U donjem dijelu slike, igrač može da bira koju će od tri osnovne igre da odigra: Brojevi, Kontra ili Sve ili Ništa. Pored toga ima i dugme za Random igru i Autoplay, kao i za potvrdu ili odustanak igre.

Korak 4

Na sljedećoj slici u kartici KVOTE su prikazane tabele dobitaka za svaki od sistema koji možete odigrati kao i za igre Sve ili ništa i Kontra. Za sisteme u koloni P je ispisan broj pogodaka, a u koloni Kvota, dobitna kvota, ukoliko budete imali pogodaka koliko piše u koloni P.

Tabela dobitaka igre Sve ili ništa - pokazuje dobitne kvote ako pogodite sve brojeve na koje se kladite, gde je P broj brojeva na koje se kladite.

Tabela dobitaka za igru Kontra - Pokazuje kvote za broj brojeva koji neće biti izvučeni (ako ijedan broj koji ste odigrali u igri KONTRA bude izvučen, tiket je nedobitan).

Korak 5

U kartici STATISTIKA su prikazani podaci o posljednjim izvlačenjima za svih 20 brojeva, kao i za igre: Zbir prvih 5, Ukupan zbir izvučenih brojeva. Ispod te tabele se mogu vidjeti podaci o posljednjim izvlačenjima kao i trendovi ponavljanja izvučenih i neizvučenih brojeva.

U videu ispod možete videti detaljno objašnjenje novih opcija i igara