LIVE DEALER - Casino Hold'em


casino Meridian

Pored izgleda Krupijea protiv kog ćete igrati ovu igru, a prije nego što sjednete za sto, vidjećete i šta je u prethodnih nekoliko ruku Krupije podijelio sebi, a sta igraču za stolom, tačnije kao i kod svih Live Kazino igara, statistiku prethodnih ruku.

U donjem redu se nalaze minimalne, odnosno maksimalne vrijednosti koje možete uložiti u svakoj ruci.

Ponudili smo stolove:

Minimalan ulog 5 - Maksimalan 50KM po ruci

Minimalan ulog 10 - Maksimalan 100KM

Minimalan 30 -Maksimalan 300KM.  

Odredjivanjem uloga po ruci, pridružujete se stolu.

Ovo je kako smo naglasili nešto drugačija verzija od ovdje svima dobro poznatog Texas hold'em pokera.

Igrač igra isključivo protiv Krupijea, a prije svake ruke dužan je da 'na slijepo', bez karata, uloži vrijednost žetona na koju se on sam odluči. Kada to uradi, dobija dvije karte i odmah se izbacuje 'flop'.

Na samom 'flop-u', u zavisnosti od karata koje ima u ruci i karata sa 'flop-a', igrač odlučuje da li želi da ide dalje ili želi da se baci. Ukoliko ide dalje ,otvaraju se odmah 'Turn'  I 'River karta a tek onda karte Krupijea i ko ima bolju kombinaciju nosi sve žetone. Ukoliko se baci, gubi samo onu vrijednost koju je 'na slijepo' uložio.

Primjer:

Uložili ste 'na slijepo' 5KM i dobili ste vi I  Krupije po dvije karte. Karte Krupijea ne vidite a vi ste dobili dvije 'Dame'. Otvara se 'Flop' na kojem su još dvije 'Dame'.

Ukoliko na osnovu flopa želite da idete dalje, obavezno je i samo se ulaže “ tri puta”, ni više ni manje, što znači još 10KM, Krupije je dužan svo vrijeme da vas prati.

Ukoliko imate po otvaranju 'Turna' i 'Rivera' na kraju bolju kombinaciju, dobijate 30KM.U  toku ruke, pojaviće vam se sa lijve strane vaša najjača moguća kombinacija. Na ovom primjeru “Par desetki”.