Ariana Online Slot


Ovo je Slot igra koja će vas približiti Heroini i junakinji svih okeana i mora. A tematikom, animacijom i idejom, privućiće sigurno svakoga da okuša sreću i zavrti spin u ovoj igri.

Zbog velikog broja platnih linija, dosta simbola i velikog broja načina plaćanja, igra je nešto komplikovanija, ali je baš zbog svih noviteta i mogućnosti velike zarade, jako interesantna.

casino Meridian

Ono što je standardno je Scatter simbol koji je u obliku Morske zvijezde. Dobitak 3,4 ili 5 Scatter simbola kao na slici, donosi 15 besplatnih okretanja u 25 dobitnih linija, gdje je u toku besplatnih okretanja, moguće dobiti još 3, 4 ili 5 Scatter simbola i produžiti iste.

casino Meridian

Takođe, tu je i Wild simbol (Džoker) koji je u obliku 'potpisa' Ariane. On mjenja sve simbole u igri osim Scatter simbola.

Pored svih osnovnih simbola A, K, 0, J, 10 u toku igre ćemo ponajviše tragati za Morskim algama, Kovčezima sa blagom i Morskom travom.

Zašto? Sve češće se se susrećemo kod Slot igara sa Stacked i Expanding Wild simbolima, a u ovoj igri se pojavljuju Stacked i Expanding Simboli kod nabrojanih simbola.

Šta nam to donosi u praksi? Navikli smo kod ranijih Slot igara da se jedan simbol pojavljuje na jednom mjestu u Reel-u, međutim, kod ove igre to nije tako. Svi nabrojani simboli se mogu pojavIjivati i na dva mjesta u Reel-u, pa čak je moguće da popune i kompletan Reel ill platnu kolonu, a kada se to dogodi u prvom Reel-u, svuda gdje se pojavljuje isti simbol, popune kompletan reel.

casino Meridian

Kod ove igre, simbol Morske trave, Kovčega sa blagom i Morskih algi je 'Stacked' isključivo u prvom Reelu (platnoj koloni), a kod Simbola Heroine Ariane moguće je popunjavanje svih 5 platnih kolona.

Na primjeru na slici, vidimo 'Stacked simbol' u obliku 'Kovčega sa blagom' u Prvom Reel-u, Wild simbol (Džoker) u Drugom i u nastavku Još dva simbola 'Kovčega sa blagom'.

casino Meridian

Uz 'pomoć' prvog Reel-a, svi ostali Simboli će popuniti ostale Reelove u kojima se nalaze, kao na drugoj slici.

casino Meridian

Za vrijeme besplatnih okretanja, čak je i Wild simbol Stacked u prvom Reel-u, odnosno moguće je popunjavanje kompletnog prvog Reel-a Džokerima.

U praksi,sve to donosi ogromne šanse za multi-dobitak, a samim tim i za veliki dobitak, jer zamislimo samo u kompletnom prvom Reel-u npr. Ariana simbol, u drugom, trećem, četvrtom i petom još po jedan. To praktično znači da ćemo imati pun ekran Ariana simbola, što zavisno od Uloga, može donijeti ogroman dobitak, kao na primjeru na slici.

-Prije popunjavanja Reel-ova u Besplatnim okretanjima:

A na drugom primjeru vidimo širenje Ariana simbola u drugom, trećem, četvrtom i petom Reel-u,što donosi pun ekran Wild simbola i najveći mogući dobitak.

Perfektne animacije ,solidna grafika i zvuk koji opušta, velike šanse za velikim dobitkom, veliki broj noviteta kada su Slot igre spakovanih u jednu igru, zanimIjivost, donose najbolju moguću ocjenu za ovu Slot igru. lzgledaće vam možda prekomplikovano, all nije. Već nakon par okretanja shvatićete i suštinu igre,a li i mogućnost zarade. Vrijedi pokušati, makar najprije u Demo verziji se uz ovo objašnienje snaći, a potom zavrtjeti Spin i okušati sreću sa pravim dobitkom.