Pistoleras


Naoružane Kaubojke ne moraju da predstavljaju samo opasnost,već mogu da donesu I sreću kao I veliku zaradu.

 Tema je sasvim jasna,lijepe djevojke sa pištoljma,ali I dugim cijevima,najvriedniji su simboli ovog Slota,a svi ostali simboli su vezani za njh. Ono što je zanimljivo,dvije su vrste Bonus igre, samim tim postoje I dvije vrste Scatter simbola unutar okretanja.

casino Meridian

Prvi Scatter simbol igre su Scatter kočie. 3,4 ili 5 Scatter kočija donosi 15,20 ili 25 besplatnih okretanja I svaki dobitak unutar besplatnih okretanja množi sa 3. Takodje,za vrieme ovih besplatnih igara,sve tri Pistoleras djevojke su Stacked simboli,što znači da svaka od njih može da ispuni čitavu jednu kolonu,odnosno reel,a samim tim donese I multidobitak.

casino Meridian

 Drugi Scatter simbol je u vidu Vreće sa zlatnicima I donosi drugu Bonus igru.

Dobriate 12 meta u koje imate pravo da gadjate 4 puta. Mete su upravo 3 najvrednije djevojke,kao  I 3 Džoker simbola. Ukoliko spojite 3 pogotka u istu djevolku, ili je zamjenite Džokerom,osvajate nagradu. Dve iste djevojke pogodjene sa Džoker simbolom,donose trostruku nagradu.

Wild symbol tj. Džoker simbol u ovoj igri ne samo da mijenja sve ostale simbole osim Scattera unutar platnih okretanja ,već svaki spojeni dobitak uz pomoć njega utrostručuje.