EVOJI - Meridian Kazino


Evoji je igra u kojoj igrač pokušava da pronađe skrivene predmete. Igra sadrži 4 nivoa. Svaki nivo ima tablu sa 15 polja. Iza 5 polja se kriju predmeti, a ostalih 10 polja je prazno.

Igra počinje tako što igrač bira svoj početni iznos u banci. 

Za pronalaženje svakog predmeta igrač ima 3 pokušaja (života). Ako ne uspije da pronađe predmet iz 3 pokušaja igra se završava, a igrač gubi sve iz banke. Ako uspije da pronađe predmet broj pokušaja mu se vraća na 3, a iznos u banci raste.

Kada igrač pronađe prvi predmet opcija “isplati” mu postaje dostupna i ostaje dostupna do kraja igre. Ova opcija mu omogućava da trenutni iznos u banci prebaci na svoj račun i završi igru.

casino Meridian

Ako igrač pronađe svih 5 predmeta prelazi na sljedeći nivo. Ako igrač pronađe posljednji predmet na posljednjem nivou igra se završava i dešava se isplata.

Počev od drugog nivoa opcija “isplati pola” postaje dostupna. Ova opcija igraču omogućava da pola iznosa iz banke prebaci na račun i nastavi igru sa polovinom zarade. Ovu opciju je moguće iskoristiti samo jednom po nivou.

Obračun dobitka i gubitka

Ulog pri traženju svakog novog predmeta se obračunava tako što se trenutni iznos u banci podijeli sa 3. Ulog ostaje isti dok god se predmet ne pronađe. Kada se pronađe, novi iznos u banci se dijeli sa 3 da bi se dobio novi ulog.

U svakom trenutku igrač na ekranu može da vidi koliki će biti njegov iznos u banci ako otvori sljedeće polje i pogodi, a koliki ako promaši.