Slot igre


Slot igre su virtualne igre koje se priređuju pomoću generatora nasumično izabranih brojeva (RNG).

Ukoliko se određeni isti simboli pojave u određenom redosljedu (dobitnoj liniji) u tom slučaju igrač osvaja dobitak koji zavisi od unaprijed određene tabele dobitaka kao i uloga po dobitnoj liniji.​

- Kod slotova sa bonus igrom, potrebno je da igrač dobije unaprijed određenu kombinaciju simbola ili da sakupi određene simbole, nakon čega dobija Bonus igre i osvaja posebne Bonus dobitke.

- Kod slotova sa određenim brojem dobitnih linija, navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen brojem odabranih linija.

- Kod slotova sa dobitnim kombinacijama, nema dobitnih linija već je određene simbole potrebno samo složiti u svakoj od  pet platnih kolona. Ulog se izračunava kao ulog po liniji pomnožen sa 30.

Slot igre imaju sljedeće osnovne modalitete: klasični jednolinijski/višelinijski slotovi i video slotovi, a cilj je da se slučajnom akcijom učesnika generiše slučajan niz simbola.

Slotovi sa n-linija: navodi se koliki je ulog po platnoj liniji i na koje se platne linije stavlja ulog. U tom slučaju ulog se izračunava kao ulog na liniji pomnožen brojem odabranih linija.

Slotovi sa više obrtaja: poslije prvog okretanja kolona, igrač bira kolone koje želi da zadrži, a ostatak kolona zavrti ponovo.

Prije nego što igrač započne igru, potrebno je i korisno da se upozna sa ‘tasterima’ koji su vezani za sve slot igre na sajtu, a kojih je, radi što lakšeg i jednostavnijeg snalaženja, daleko manje nego na ‘živim’ aparatima.

Prvi taster sa lijeve strane je View pays (obilježen slovom “i”).

Koristi se kako bi se igrač što bolje snašao sa ‘plaćanjem’ linija na ovoj igri, za tumačenje dobitaka, izgled linija, kao i vrijednosti dobijenih simbola u toku igre. View pays je opcija koja je nešto poput legende na ‘živim’ aparatima, gdje se takvo objašnjenje nalazi iznad ili ispod ekrana aparata.

Autoplay je opcija koja pokreće igru i kasira sama sav dobitak, a koristi se kada je unaprijed podesen željeni ulog, broj linija i odnos; sama se zaustavlja isključivo prilikom dobijanja besplatnih spinova.

0,5 +, Lines i Coins su oznake za podešavanje odnosa broja linija na igri i uloga u toku igre.

Max bet je opcija koja nam služi da u toku igre pritiskom na ovaj taster odigramo jedan spin  na maksimalnom ulogu.

Spin je ujedno i Start taster koji pokreće samu igru. U trenutku pokretanja igre pojavljuje se Stop, gdje u svakom trenutku igrač može zaustaviti i ubrzati spin.

U slučaju dobitka određenog broja poena,mogu se pojaviti tasteri Double up i Collect (kod igara gdje postoji opcija Gamble), a koji omogućavaju da igrač svoj dobitak udvostruči pogađanjem boje karte (crveno-crno) ili učetvorostruči pogađanjem znaka (karo, herc, tref, pik). Napomena: nemaju sve slot igre Gamble opciju.