Home
VRSTE IGARA
Fudbal

Fudbal

 

Igra Objašnjenje igre
   
  Konačan ishod
1 Pobeda domaćina
X Nerešeno
2 Pobeda gosta
   
  Dupla šansa
1X Pobeda domaćina ili   nerešeno
X2 Nerešeno ili pobeda   gosta
12 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta
   
  Ukupno
više od zadate   granice Na utakmici će biti   postignuto više golova od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   postignuto manje golova od zadate granice
   
  Oba tima daju gol
GG Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici
NG Bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici
   
  Daje prvi gol
1 Domaćin prvi postiže   gol na meču
X Na meču neće biti   postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol
   
  I pol. konačan ishod
1 Domaćin vodi na   poluvremenu
X Nerešeno na   poluvremenu
2 Gost vodi na   poluvremenu
   
  Multigolovi
1-2 Na utakmici će biti   postignut 1 ili 2 gola
1-3 Na utakmici će biti   postignuto od 1 do 3 gola
1-4 Na utakmici će biti   postignuto od 1 do 4 gola
1-5 Na utakmici će biti   postignuto od 1 do 5 golova
1-6 Na utakmici će biti   postignuto od 1 do 6 golova
2-3 Na utakmici će biti   postignuto 2 ili 3 gola
2-4 Na utakmici će biti   postignuto od 2 do 4 gola
2-5 Na utakmici će biti   postignuto od 2 do 5 golova
2-6 Na utakmici će biti   postignuto od 2 do 6 golova
3-4 Na utakmici će biti   postignuto 3 ili 4 gola
3-5 Na utakmici će biti   postignuto od 3 do 5 golova
3-6 Na utakmici će biti   postignuto od 3 do 6 golova
4-5 Na utakmici će biti   postignuto 4 ili 5 gola
4-6 Na utakmici će biti   postignuto od 4 do 6 golova
5-6 Na utakmici će biti   postignuto 5 ili 6 golovova
7+ Na utakmici će biti   postignuto bar 7 golova
nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
   
  I pol. Ukupno
Manje od   zadate granice U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje golova od zadate granice
Više od zadate   granice U prvom poluvremenu   će biti postignuto više golova od zadate granice
   
  II pol. Ukupno
Manje od   zadate granice U drugom poluvremenu   će biti postignuto manje golova od zadate granice
Više od zadate   granice U drugom poluvremenu   će biti postignuto više golova od zadate granice
   
  Ukupno & GG
GG&3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici
GG&0-2 Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici
NG&3+ Bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici
NG&0-2 Bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici
   
  I pol. - oba tima daju gol
I GG Oba tima postižu bar   po 1 gol u prvom poluvremenu
I NG Bar jedan tim ne   postiže gol u prvom poluvremenu
   
  II pol. - oba tima daju gol
II GG Oba tima postižu bar   po 1 gol u drugom poluvremenu
II NG Bar jedan tim ne   postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Duple opklade
GG&D2+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i domaćin postiže bar 2 gola na utakmici
GG&D3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i domaćin postiže bar 3 gola na utakmici
GG&G2+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i gost postiže bar 2 gola na utakmici
GG&G3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol  i gost postiže bar 3 gola na   utakmici
GG&I2+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i bar 2 gola u prvom poluvremenu
GG&2-3 Oba tima postižu bar   po 1 gol i 2 ili 3 gola na utakmici
GG&2-4 Oba tima postižu bar   po 1 gol i ukupno golova od 2 do 4
GG&5+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i bar 5 golova na utakmici
IGG& IIGG Oba tima postižu bar   po 1 gol u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
IGG& IING Oba tima postižu bar   po 1 gol u prvom poluvrmenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
ING& IIGG Bar jedan tim ne   postiže gol u prvom poluvrmenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
ING& IING Bar jedan tim ne   postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
   
  Domaćin golova
Manje od   zadate granice Domaćin postiže manje   golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate   granice Domaćin postiže više   golova od zadate granice na utakmici
   
  Gost golova
Manje od   zadate granice Gost postiže manje   golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate   granice Gost postiže više   golova od zadate granice na utakmici
   
  Dom golova I pol
više od zadate   granice Domaćin postiže više   golova u prvom poluvremenu od zadate granice
manje od   zadate granice Domaćin postiže manje   golova u prvom poluvremenu od zadate granice
   
  Gost golova I pol
više od zadate   granice Gost postiže više   golova u prvom poluvremenu od zadate granice
manje od   zadate granice Gost postiže manje   golova u prvom poluvremenu od zadate granice
   
  Dom golova II pol
više od zadate   granice Domaćin postiže više   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
manje od   zadate granice Domaćin postiže manje   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
   
  Gost golova II pol
više od zadate   granice Gost postiže više   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
manje od   zadate granice Gost postiže manje   golova u drugom poluvremenu od zadate granice
   
  Poluvreme-Kraj 
1-1 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje
1-X Domaćin vodi na   poluvremenu a meč se završava nerešeno
1-2 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje
X-1 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin
X-X Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
X-2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost
2-1 Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin
2-X Gost vodi na   poluvremenu a meč se završava nerešeno
2-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje
   
  Poluvreme ili kraj
I1*1 Domaćin pobeđuje ili   vodi na poluvremenu
IX*X Nerešeno na kraju ili   nerešeno na poluvremenu
I2*2 Gost pobeđuje ili   vodi na poluvremenu
   
  Pada više golova
1> Više golova u prvom   poluvremenu nego u drugom
2> Više golova u drugom   poluvremenu nego u prvom
1=2 Jednak broj golova u oba poluvremena
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-1 Pobeda domaćina i   manje od 2 gola na utakmici
1&2+ Pobeda domaćina i bar   2 gola na utakmici
X&0-1 Nerešeno i manje od 2   gola na utakmici
X&2+ Nerešeno i bar 2 gola   na utakmici
2&0-1 Pobeda gosta i manje   od 2 gola na utakmici
2&2+ Pobeda gosta i bar 2   gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-2 Pobeda domaćina i   manje od 3 gola na utakmici
1&3+ Pobeda domaćina i bar   3 gola na utakmici
X&0-2 Nerešeno i manje od 3   gola na utakmici
X&3+ Nerešeno i bar 3 gola   na utakmici
2&0-2 Pobeda gosta i manje   od 3 gola na utakmici
2&3+ Pobeda gosta i bar 3   gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-3 Pobeda domaćina i   manje od 4 gola na utakmici
1&4+ Pobeda domaćina i bar   4 gola na utakmici
X&0-3 Nerešeno i manje od 4   gola na utakmici
X&4+ Nerešeno i bar 4 gola   na utakmici
2&0-3 Pobeda gosta i manje   od 4 gola na utakmici
2&4+ Pobeda gosta i bar 4   gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-4 Pobeda domaćina i   manje od 5 golova na utakmici
1&5+ Pobeda domaćina i bar   5 golova na utakmici
X&0-4 Nerešeno i manje od 5   golova na utakmici
X&5+ Nerešeno i bar 5   golova na utakmici
2&0-4 Pobeda gosta i manje   od 5 golova na utakmici
2&5+ Pobeda gosta i bar 5   golova na utakmici
   
  Duple opklade
1&2-4 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1&2-5 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1&3-4 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1&3-5 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1&3-6 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1&4-5 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1&4-6 Pobeda domaćina i   ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1&I2+ Pobeda domaćina i bar   2 gola u prvom poluvremenu
1&II2+ Pobeda domaćina i bar   2 gola u drugom poluvremenu
2&2-4 Pobeda gosta i ukupno   golova od 2 do 4 na utakmici
2&2-5 Pobeda gosta i ukupno   golova od 2 do 5 na utakmici
2&3-4 Pobeda gosta i ukupno   golova od 3 do 4 na utakmici
2&3-5 Pobeda gosta i ukupno   golova od 3 do 5 na utakmici
2&3-6 Pobeda gosta i ukupno   golova od 3 do 6 na utakmici
2&4-5 Pobeda gosta i ukupno   golova od 4 do 5 na utakmici
2&4-6 Pobeda gosta i ukupno   golova od 4 do 6 na utakmici
2&I2+ Pobeda gosta i bar 2   gola u prvom poluvremenu
2&II2+ Pobeda gosta i bar 2   gola u drugom poluvremenu
X&0-2 Ishod meča nerešeno i   manje od 3 gola na utakmici
X&GG Ishod meča nerešeno i   oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X&4+ Ishod meča nerešeno i   bar 4 gola na utakmici
X&I2+ Ishod meča nerešeno i   bar 2 gola u prvom poluvremenu
X&II2+ Ishod meča nerešeno i   bar 2 gola u drugom poluvremenu
   
  Konačan ishod i oba tima daju gol
1 & GG Pobeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 & NG Pobeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol na utakmici
X & GG Nerešeno i oba tima   postižu bar po 1 gol na utakmici
X & NG Nerešeno i bar jedan   tim ne postiže gol na utakmici
2 & GG Pobeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2 & NG Pobeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Duple opklade
1-1&0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na utakmici
1-1&0-3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i i manje od 4 gola na utakmici
1-1&2-3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
1-1&2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na utakmici
1-1&3+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na utakmici
1-1&4+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na utakmici
1-1&GG Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1-1&NG Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
2-2&0-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na utakmici
2-2&0-3 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i manje od 4 gola na utakmici
2-2&2-3 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
2-2&2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na utakmici
2-2&3+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na utakmici
2-2&4+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na utakmici
2-2&GG Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2-2&NG Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Duple opklade
X-1&0-2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 3 gola na utakmici
X-1&0-3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 4 gola na utakmici
X-1&2-3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i 2 ili 3 gola na utakmici
X-1&2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola na utakmici
X-1&3+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 3 gola na utakmici
X-1&4+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 4 gola na utakmici
X-1&GG Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X-1&NG Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
X-2&0-2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 3 gola na utakmici
X-2&0-3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 4 gola na utakmici
X-2&2-3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i 2 ili 3 gola na utakmici
X-2&2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola na utakmici
X-2&3+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar 3 gola na utakmici
X-2&4+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar 4 gola na utakmici
X-2&GG Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X-2&NG Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Duple opklade
1-1&2-4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1-1&2-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1-1&3-4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1-1&3-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1-1&3-6 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1-1&4-5 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1-1&4-6 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1-1&I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1-1&II2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu
2-2&2-4 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
2-2&2-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
2-2&3-4 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
2-2&3-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
2-2&3-6 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
2-2&4-5 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
2-2&4-6 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
2-2&I2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i i bar 2 gola u prvom poluvremenu
2-2&II2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-1&2-4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X-1&2-5 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X-1&3-4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X-1&3-5 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X-1&3-6 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X-1&4-5 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X-1&4-6 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X-1&I2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-1&II2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-2&2-4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X-2&2-5 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X-2&3-4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X-2&3-5 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X-2&3-6 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X-2&4-5 Nerešeno na   poluvremenu i pobeđuje gost i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X-2&4-6 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X-2&I2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-2&II2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X-X&0-2 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i manje od 3 gola na utakmici
X-X&3+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 3 gola na utakmici
X-X&GG Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice I oba tima postižu bar po 1 gol na   utakmici
X-X&I2+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X-X&II2+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2 gola u drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-1 Pobeda domaćina ili   nerešeno i manje od 2 gola na utakmici
12 & 0-1 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici
X2 & 0-1 Nerešeno ili pobeda   gosta i manje od 2 gola na utakmici
1X & 2+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 2 gola na utakmici
12 & 2+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici
X2 & 2+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 2 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-2 Pobeda domaćina ili   nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
12 & 0-2 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2 & 0-2 Nerešeno ili pobeda   gosta i manje od 3 gola na utakmici
1X & 3+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 3 gola na utakmici
12 & 3+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici
X2 & 3+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 3 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-3 Pobeda domaćina ili   nerešeno i manje od 4 gola na utakmici
12 & 0-3 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
X2 & 0-3 Nerešeno ili pobeda   gosta i manje od 4 gola na utakmici
1X & 4+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 4 gola na utakmici
12 & 4+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
X2 & 4+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 4 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-4 Pobeda domaćina ili   nerešeno i manje od 5 golova na utakmici
12 & 0-4 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici
X2 & 0-4 Nerešeno ili pobeda   gosta i manje od 5 golova na utakmici
1X & 5+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 5 golova na utakmici
12 & 5+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici
X2 & 5+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 5 golova na utakmici
   
  Dupla šansa & UK.golova
1X&0-2 Pobeda domaćina ili   nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
1X&2-3 Pobeda domaćina ili   nerešeno i 2 ili 3 gola na utakmici
1X&2-4 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1X&2-5 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1X&3-4 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1X&3-5 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1X&3-6 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1X&4-5 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1X&4-6 Pobeda domaćina ili   nerešeno i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1X&4+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 4 gola na utakmici
1X&I2+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1X&II2+ Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu
12&0-2 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
12&2-3 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
12&2-4 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
12&2-5 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
12&3-4 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
12&3-5 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
12&3-6 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
12&4-5 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
12&4-6 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
12&4+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
12&I2+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
12&II2+ Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X2&0-2 Nerešeno ili pobeda   gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2&2-3 Nerešeno ili pobeda   gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
X2&2-4 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
X2&2-5 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
X2&3-4 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
X2&3-5 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
X2&3-6 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
X2&4-5 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
X2&4-6 Nerešeno ili pobeda   gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
X2&4+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 4 gola na utakmici
X2&I2+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X2&II2+ Nerešeno ili pobeda   gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i oba tima daju gol
1X & GG Pobeda domaćina ili   nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1X & NG Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
12 & GG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
12 & NG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
X2 & GG Nerešeno ili pobeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X2 & NG Nerešeno ili pobeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Daje prvi gol i konačan ishod
1 & 1 Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i pobeđuje
1 & X Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i ishod meča nerešeno
1 & 2 Domaćin postiže prvi   gol na utakmici i pobeđuje gost
2 & 1 Gost postiže prvi gol   na utakmici i pobeđuje domaćin
2 & X Gost postiže prvi gol   na utakmici i ishod meča nerešeno
2 & 2 Gost postiže prvi gol   na utakmici i pobeđuje
nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
   
  Duple opklade
1&D2+ Domaćin pobeđuje i   postiže bar 2 gola na utakmici
1&D3+ Domaćin pobeđuje i   postiže bar 3 gola na utakmici
1&2-3 Domaćin pobeđuje i na   utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&G2+ Gost pobeđuje i   postiže bar 2 gola na utakmici
2&G3+ Gost pobeđuje i   postiže bar 3 gola na utakmici
2&2-3 Gost pobeđuje i na   utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
No 1&D2+ Domaćin neće pobediti   i postiže bar 2 gola na utakmici
No 2&G2+ Gost neće pobediti i   postiže bar 2 gola na utakmici
No 1&3+ Domaćin neće pobediti   i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
No 2&3+ Gost neće pobediti i   na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
   
  Kada će biti postignut prvi gol (10   min interval)
1-10 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min
11-20 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 10:00-19:59 min
21-30 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 20:00-29:59 min
31-40 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 30:00-39:59 min
41-50 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 40:00-49:59 min
51-60 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 50:00-59:59 min
61-70 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 60:00-69:59 min
71-80 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 70:00-79:59 min
81-90 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 80:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
   
  Kada će biti postignut X gol (15 min   interval)
1-15 Prvi  gol će biti postignut u intervalu 00:00   -14:59 min
16-30 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   15:00-29:59 min
31-45 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 30:00-44:59 min
46-60 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   45:00-59:59 min
61-75 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   60:00-74:59 min
76-90 Prvi  gol će biti postignut u intervalu   75:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
   
  I pol. Multigolovi
1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U prvom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
   
  II pol. Multigolovi
1-2 U drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U drugom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
   
  Domaćin multigolovi
1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola na utakmici
1-3 Domaćin postiže od   1-3 na utakmici
2-3 Domaćin postiže od   2-3 na utakmici
4+ Domaćin postiže bar 4   gola na utakmici
nema gola Domaćin ne postiže   gol na utakmici
   
  Gost multigolovi
1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola na utakmici
1-3 Gost postiže od 1-3   na utakmici
2-3 Gost postiže od 2-3   na utakmici
4+ Gost postiže bar 4   gola na utakmici
nema gola Gost ne postiže gol   na utakmici
   
  Dom golova I pol.
I 1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Domaćin postiže od 1   do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Domaćin postiže 2 ili   3 gola u prvom poluvremenu
   
  Gost golova I pol.
I 1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Gost  postiže od 1 do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Gost  postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu
   
  Dom golova II pol.
II 1-2 Domaćin postiže 1 ili   2 gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Domaćin postiže od 1   do 3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Domaćin postiže 2 ili   3 gola u drugom poluvremenu
   
  Gost golova II pol.
II 1-2 Gost postiže 1 ili 2   gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Gost postiže od 1 do   3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Gost postiže 2 ili 3   gola u drugom poluvremenu
   
  Domaćin daje gol u oba poluvremena
da Domaćin će postići   najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Domaćin neće postići   gol u bar jednom poluvremenu
   
  Gost daje gol u oba poluvremena
da Gost će postići   najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Gost neće postići gol   u bar jednom poluvremenu
   
  Domaćin pobeđuje u oba poluvremena
da Domaćin će pobediti i   u prvom poluvremenu i u drugom poluvremenu
ne Domaćin neće pobediti   u bar jednom poluvremenu
   
  Duple opklade
I1+&II1+ Bar jedan gol u prvom   poluvremenu i bar jedan gol u drugom poluvremenu
I2+&II1+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar jedan gol u drugom poluvremenu
   
  Duple opklade
I1+&II2+ Bar jedan gol u prvom   poluvremenu i bar dva gola u drugom poluvremenu
I2+&II2+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar dva gola u drugom poluvremenu
   
  Kombinacije golova
I 0&II 0-1 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
I 0&II 1+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 0&II 1-2 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 0&II 0-2 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
I 0&II 2+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 0&II 0-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4   gola
I 0&II 3+ U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 3 gola
I 0&II 1-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3   gola
I 0&II 2-3 U prvom poluvremenu   neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola
I 0-1& II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 0-1&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 1 gol
I 0-1&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 0-1&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 0-1&II2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 2 gola
I 0-1&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 0-1&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 0-1&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I 0-1&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   2 ili 3 gola
I 1+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 1+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 1+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola
I 1+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 1+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 1+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 1+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 1+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola
I 1+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola
I 0-2&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 0-2&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 1 gol
I 0-2&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 0-2&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 0-2&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 2 gola
I 0-2&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 0-2&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 0-2&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I0-2&II2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   2 ili 3 gola
I 2+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 2+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 2+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 2+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 2+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 2+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 2+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 2+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 2+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola
I 1-2&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 1-2&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
I 1-2&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 1-2&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 1-2&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 2   gola
I 1-2&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 1-2&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   3 gola
I 1-2&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 1-2&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I   1-3&II0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 1-3&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 1-3&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 1-3&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut   bar 2 gola
I 1-3&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 1-3&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   bar 3 gola
I 1-3&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   od 1 do 3 gola
I 1-3&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I 2-3&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 2 gola
I 2-3&II   1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   1 gol
I 2-3&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1   ili 2 gola
I 2-3&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 3 gola
I 2-3&II   2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   2 gola
I 2-3&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto   manje od 4 gola
I 2-3&II   3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar   3 gola
I 2-3&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od   1 do 3 gola
I 2-3&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2   ili 3 gola
I 3+&II   0-1 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
I 3+&II 1+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 1   gol
I 3+&II   1-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola
I 3+&II   0-2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
I 3+&II 2+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
I 3+&II   0-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje   od 4 gola
I 3+&II 3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
I 3+&II   1-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola
I 3+&II   2-3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola
   
  Ishod I pol. & I2+
I1&I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
I2&I2+ Gost vodi na   poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
   
  Pobeda & više golova
1&1> Pobeda domaćina i   više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
1&1=2 Pobeda domaćina i   jednak broj golova u oba poluvremena
1&2> Pobeda domaćina i   više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
2&1> Pobeda gosta i više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
2&1=2 Pobeda gosta i jednak   broj golova u oba poluvremena
2&2> Pobeda gosta i više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
   
  Poluvreme-kraj
Ne 1-1 Domaćin ne pobeđuje   na poluvremenu i na kraju utakmice
Ne X-1 Na poluvremenu neće   biti nerešeno i na kraju neće pobediti domaćin
Ne X-X Na poluvremenu neće   biti nerešeno i na kraju neće biti nerešeno
Ne X-2 Na poluvremenu neće   biti nerešeno i na kraju neće pobediti gost
Ne 2-2 Gost ne pobeđuje na   poluvremenu i na kraju utakmice
   
  10 minuta  - 1X2 od 1 do 10
1 Domaćin više   postignutih golova u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59)
X Oba tima isti broj   pogodaka ili 0:0 u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59) 
2 Gost više postignutih   golova u prvih 10 minuta utakmice (00:00 - 9:59)
   
  Draw no bet
DNB1 Pobeda domaćina (ako   bude nerešeno računa se kvota 1)
DNB2 Pobeda gosta (ako   bude nerešeno računa se kvota 1)
   
  Hendikep 1X2
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom
X Nerešeni ishod sa   uračunatim hendikepom
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom
   
  Pobeda sa razlikom
1 sa 1 Pobeda domaćina sa   tačno jednim golom razlike
1 sa 2 Pobeda domaćina sa   tačno dva gola razlike
1 sa 3+ Pobeda domaćina sa   bar tri gola razlike
2 sa 1 Pobeda gosta sa tačno   jednim golom razlike
2 sa 2 Pobeda gosta sa tačno   dva gola razlike
2 sa 3+ Pobeda gosta sa bar   tri gola razlike
X Meč će se završiti   nerešeno
   
  Hendikep
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom
   
  Dupla pobeda
D2 Domaćin pobeđuje u   oba poluvremena
G2 Gost pobeđuje u oba   poluvremena
   
  Tačno golova
0 Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
1 Na utakmici će biti   postignut tačno 1 gol
2 Na utakmici će biti   postignuto tačno 2 gola
3 Na utakmici će biti   postignuto tačno 3 gola
4 Na utakmici će biti   postignuto tačno 4 gola
5 Na utakmici će biti   postignuto tačno 5 gola
5+ Na utakmici će biti   postignuto bar 5 golova
6+ Na utakmici će biti   postignuto bar 6 golova
No 1 Na utakmici neće biti   postignut tačno 1 gol
No 2 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 2 gola
No 3 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 3 gola
No 4 Na utakmici neće biti   postignuto tačno 4 gola
   
  Domaćin golova
0 Domaćin ne postiže   gol na utakmici
1 Domaćin postiže tačno   1 gol na utakmici
2 Domaćin postiže tačno   2 gola na utakmici
3 Domaćin postiže tačno   3 gola na utakmici
3+ Domaćin postiže bar 3   gola na utakmici
4 Domaćin postiže tačno   4 gola na utakmici
No 1 Domaćin neće postići   tačno 1 gol na utakmici
No 2 Domaćin neće postići   tačno 2 gola na utakmici
No 3 Domaćin neće postići   tačno 3 gola na utakmici
   
  Gost golova
0 Gost ne postiže gol   na utakmici
1 Gost postiže tačno 1   gol na utakmici
2 Gost postiže tačno 2   gola na utakmici
3 Gost postiže tačno 3   gola na utakmici
3+ Gost postiže bar 3   gola na utakmici
4 Gost postiže tačno 4   gola na utakmici
No 1 Gost neće postići   tačno 1 gol na utakmici
No 2 Gost neće postići   tačno 2 gola na utakmici
No 3 Gost neće postići   tačno 3 gola na utakmici
   
  Par/Nepar
Par Paran broj golova na   utakmici ili 0:0
Nepar Neparan broj golova   na utakmici
   
  Domaćin nepar/par
Par Domaćin postiže paran   broj golova na utakmici
Nepar Domaćin postiže   neparan broj golova na utakmici
   
  Gost nepar/par
Par Gost postiže paran   broj golova na utakmici
Nepar Gost postiže neparan   broj golova na utakmici
   
  Uk.Golova
0-2 Na utakmici će biti   postignuto manje od 3 gola
3+ Na utakmici će biti   postignuto bar 3 gola na meču
   
  Tačan rezultat
0:0 Utakmica se završava   rezultatom 0:0
1:0 Utakmica se završava   rezultatom 1:0
2:0 Utakmica se završava   rezultatom 2:0
3:0 Utakmica se završava   rezultatom 3:0
4:0 Utakmica se završava   rezultatom 4:0
0:1 Utakmica se završava   rezultatom 0:1
1:1 Utakmica se završava   rezultatom 1:1
2:1 Utakmica se završava   rezultatom 2:1
3:1 Utakmica se završava   rezultatom 3:1
4:1 Utakmica se završava   rezultatom 4:1
0:2 Utakmica se završava   rezultatom 0:2
1:2 Utakmica se završava   rezultatom 1:2
2:2 Utakmica se završava   rezultatom 2:2
3:2 Utakmica se završava   rezultatom 3:2
4:2 Utakmica se završava   rezultatom 4:2
0:3 Utakmica se završava   rezultatom 0:3
1:3 Utakmica se završava   rezultatom 1:3
2:3 Utakmica se završava   rezultatom 2:3
3:3 Utakmica se završava   rezultatom 3:3
4:3 Utakmica se završava   rezultatom 4:3
0:4 Utakmica se završava   rezultatom 0:4
1:4 Utakmica se završava   rezultatom 1:4
2:4 Utakmica se završava   rezultatom 2:4
3:4 Utakmica se završava   rezultatom 3:4
4:4 Utakmica se završava   rezultatom 4:4
Ostalo Utakmica se završava   drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "tačan   rezultat"  
   
  Poluvreme/Kraj tačan rezultat
0:0 0:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:0
0:0 0:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:1
0:0 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:0 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:0 1:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:0
0:0 1:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:1
0:0 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
0:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
0:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
0:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:1 0:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:1
0:1 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:1 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:1 1:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 1:1
0:1 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
0:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:2 0:2 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 0:2
0:2 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:2 1:2 Rezultat na   poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom 1:2
0:2 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:2 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
0:3 0:3 Rezultat na   poluvremenu 0:3 i utakmica se završava rezultatom 0:3
0:3 4+ Rezultat na   poluvremenu 0:3 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:0 1:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:0
1:0 1:1 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:1
1:0 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
1:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
1:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
1:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:1 1:1 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 1:1
1:1 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
1:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
1:2 1:2 Rezultat na   poluvremenu 1:2 i utakmica se završava rezultatom 1:2
1:2 4+ Rezultat na   poluvremenu 1:2 i na meču će biti postignuto bar 4 gola
2:0 2:0 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 2:0
2:0 2:1 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 2:1
2:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
2:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 2:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
2:1 2:1 Rezultat na   poluvremenu 2:1 i utakmica se završava rezultatom 2:1
2:1 4+ Rezultat na   poluvremenu 2:1 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
3:0 3:0 Rezultat na   poluvremenu 3:0 i utakmica se završava rezultatom 3:0
3:0 4+ Rezultat na   poluvremenu 3:0 i na utakmici će biti postignuto bar 4 gola
4+ 4+ I u prvom i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola
   
  Tačan rezultat bilo kada
1:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:0
2:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:0
2:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:1
3:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:0
3:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:1
3:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:2
4:0 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 4:0
1:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:1
2:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:2
3:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 3:3
 0:1 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:1
0:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:2
1:2 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:2
0:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:3
1:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 1:3
2:3 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 2:3
0:4 Rezultat bilo kada u   toku utakmice će biti 0:4
   
  Gost pobeđuje u oba   poluvremena
da Gost će pobediti i u   prvom i u drugom poluvremenu
ne Gost neće pobediti u   bar jednom poluvremenu
   
  Domaćin pobeđuje bar jedno poluvreme
da Domaćin će pobediti u   bar jednom poluvremenu
ne Domaćin neće pobediti   ni u prvom ni u drugom poluvremenu
   
  Gost pobeđuje bar jedno poluvreme
da Gost će pobediti u   bar jednom poluvremenu
ne Gost neće pobediti ni   u prvom ni u drugom poluvremenu
   
  Domaćin bez primljenog gola
da Domaćin neće primiti   nijedan gol na utakmici
ne Domaćin će primiti   bar jedan gol na utakmici
   
  Gost bez primljenog   gola
da Gost   neće primiti nijedan gol na utakmici
ne Gost   će primiti bar jedan gol na utakmici
   
  Domaćin postiže više golova
I pol Domaćin postiže više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Domaćin postiže više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Domaćin postiže   jednak broj golova u oba poluvremena
   
  Gost postiže više golova
I pol Gost postiže više   golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Gost postiže više   golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Gost postiže jednak   broj golova u oba poluvremena
   
  Dupla šansa (meč) i oba tima daju gol   u prvom poluvremenu
1X & IGG Pobeda domaćina ili   nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
1X & ING Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
12 & IGG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu 
12 & ING Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
X2 & IGG Nerešeno ili pobeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
X2 & ING Nerešeno ili pobeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
   
  Dupla šansa i oba tima daju gol u   drugom pol.
1X & II GG Pobeda domaćina ili   nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
1X & II NG Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
12 & II GG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i oba tima postižu bar 1 po gol u drugom poluvremenu 
12 & II NG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
X2 & II GG Nerešeno ili pobeda   gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
X2 & II NG Nerešeno ili pobeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Domaćin tačno golova I poluvreme
0 Domaćin ne postiže   gol u prvom poluvremenu
1 Domaćin postiže   tačno 1 gol u prvom poluvremenu
2 Domaćin postiže   tačno 2 gola u prvom poluvremenu
3+ Domaćin postiže bar   3 gola u prvom poluvremenu
   
  Gost tačno golova I   poluvreme
0 Gost ne postiže gol   u prvom poluvremenu
1 Gost postiže tačno 1   gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže tačno 2   gola u prvom poluvremenu
3+ Gost postiže bar 3   gola u prvom poluvremenu
   
  I pol.- Dupla šansa i oba tima daju   gol
I1X&IGG Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom   poluvremenu
I1X&ING Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
I12&IGG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar 1 po gol u prvom   poluvremenu
I12&ING Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
IX2&IGG Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
IX2&ING Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
   
  II Pol. Ishod i golovi
II1&II0-1 Domaćin pobeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
II1&II2+ Domaćin pobeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
IIX&II0-1 Nerešeno u drugom   poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
IIX&II2+ Nerešeno u drugom   poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
II2&II0-1 Gost pobeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
II2&II2+ Gost pobeđuje u   drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
   
  II pol.- Dupla šansa i oba tima daju   gol
II1X&IIGG Pobeda domaćina ili   nerešeno u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
II1X&IING Pobeda domaćina ili   nerešeno u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
II12&IIGG Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar 1 po gol u drugom   poluvremenu
II12&IING Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
IIX2&IIGG Nerešeno ili pobeda   gosta u drugom poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
IIX2&IING Nerešeno ili pobeda   gosta u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
   
  Duple opklade
I2+&4+ Bar dva gola u prvom   poluvremenu i bar 4 gola na celoj utakmici
D2+&G2+ I domaćin i gost   postižu bar po 2 gola na utakmici
GG&4+ Oba tima postižu bar   po 1 gol i biće postignuto bar 4 gola na utakmici
   
  Multirezultat
1:0, 2:0 ili   3:0 Utakmica se završava   rezultatom 1:0, 2:0 ili 3:0
0:1, 0:2 ili   0:3 Utakmica se završava   rezultatom 0:1, 0:2 ili 0:3
4:0, 5:0 ili   6:0 Utakmica se završava   rezultatom 4:0, 5:0 ili 6:0
0:4, 0:5 ili   0:6 Utakmica se završava   rezultatom 0:4, 0:5 ili 0:6
2:1, 3:1 ili   4:1 Utakmica se završava   rezultatom 2:1, 3:1 ili 4:1
1:2, 1:3 ili   1:4 Utakmica se završava   rezultatom 1:2, 1:3 ili 1:4
3:2, 4:2 4:3   ili 5:1 Utakmica se završava   rezultatom 3:2, 4:2 4:3 ili 5:1
2:3, 2:4, 3:4   ili 1:5 Utakmica se završava   rezultatom 2:3, 2:4, 3:4 ili 1:5
pob.domaćin-ostali   rez Domaćin pobeđuje   drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "multirezultat"  
pob.gost-ostali   rez Gost   pobeđuje drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre   "multirezultat" 
X Meč se završava   rezultatom 0:0
   
  Vreme Prvog Gola
0-10 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
0-15 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 14:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
0-27 Prvi gol će biti   postignut u intervalu 00:00 - 26:59 min (ako se meč završi 0:0 opklada je   nedobitna)
11+ Prvi gol će biti   postignut posle 10:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
16+ Prvi gol će biti   postignut posle 15:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
28+ Prvi gol će biti   postignut posle 27:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
   
  Domaćin golova
I1+&II1+ Domaćin postiže bar 1   gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u drugom poluvremenu
   
  Gost golova
I1+&II1+ Gost postiže bar 1   gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u drugom poluvremenu
   
  I pol.-daje prvi gol
1 Domaćin postiže prvi   gol u prvom poluvremenu
X Neće biti postignut   nijedan gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol   u prvom poluvremenu
   
  I pol.- dupla šansa
I 1X Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu
I 12 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu
I X2 Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu
   
  I pol. - DNB
1 Pobeda domaćina na   poluvremenu (ako bude nerešeno na poluvremenu računa se kvota 1)
2 Pobeda gosta na   poluvremenu (ako bude nerešeno  na   poluvremenu računa se kvota 1)
   
  I pol.- hendikep 1X2
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
X Nerešeni ishod sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
   
  I pol. Hendikep
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom na poluvremenu
   
  I pol. - tačno golova
0 U prvom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
1 U prvom poluvremenu   će biti postignut tačno 1 gol
2 U prvom poluvremenu   će biti postignuto tačno 2 gola
3 U prvom poluvremenu   će biti postignuto tačno 3 gola
3+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
No I 1 U prvom poluvremenu   neće biti postignut tačno 1 gol
No I 2 U prvom poluvremenu   neće biti postignuto tačno 2 gola
   
  I pol.- par/nepar
Nepar Neparan broj golova u   prvom poluvremenu
Par Paran broj golova u   prvom poluvremenu ili 0:0
   
  I pol. Ishod I golovi
I1 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I1 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
IX & I0-1 Nerešeno na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
IX & I2+ Nerešeno na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I2 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I2 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
   
  I pol.- daje sledeći gol
1 Domaćin postiže   sledeći gol u prvom poluvremenu
X Nema sledećeg gola u   prvom poluvremenu
2 Gost postiže sleći   gol u prvom poluvremenu
   
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:1
0:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:2
ostalo Prvo poluvreme se   završava rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "I pol. - tačan   rezultat"
   
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:1
3:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 3:1
3:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 3:2
0:1 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:2
0:3 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 0:3
1:3 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 1:3
2:3 Prvo poluvreme se   završava rezultatom 2:3
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
X-1 & I0 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i neće biti postignut nijedan gol u prvom   poluvremenu
X-X & I0 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i neće biti postignut nijedan gol u   prvom poluvremenu
X-2 & I0 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i neće biti postignut nijedan gol u prvom   poluvremenu
1-1 & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1-X & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1-2 & I1+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
X-1 & I1+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
X-X & I1+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
X-2 & I1+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2-1 & I1+ Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol
2-X & I1+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2-2 & I1+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
1-X & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1-2 & I0-1 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola
X-1 &I0-1 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
X-X &I0-1 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
X-2 &I0-1 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola
2-1 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola
2-X & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2-2 & I0-1 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2   gola
1-1 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1-X & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto 2 dva gola
1-2 & I2+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
X-1 & I2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
X-X & I2+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
X-2 & I2+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
2-1 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
2-X & I2+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2-2 & I2+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
1-X & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1-2 & I0-2 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola
X-1 &I0-2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
X-X &I0-2 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
X-2 &I0-2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola
2-1 & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola
2-X & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2-2 & I0-2 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3   gola
1-1 & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1-X & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1-2 & I3+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
X-1 & I3+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
X-X & I3+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
X-2 & I3+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
2-1 & I3+ Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola
2-X & I3+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2-2 & I3+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
   
  Poluvreme/kraj i tačan broj golova
X-X & 0 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i neće biti postignut nijedan gol na   utakmici
1-1 & 1 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
X-1 & 1 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
X-2 & 1 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
2-2 & 1 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
1-1 & 2 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
1-X & 2 Domaćin vodi na   poluvremenu a meč se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto tačno   2 gola
X-1 & 2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-X & 2 Nerešeno   na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-2 & 2 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
2-X & 2 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 2 gola
2-2 & 2 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
1-1 & 3 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
1-2 & 3 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
X-1 & 3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
X-2 & 3 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
2-1 & 3 Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
2-2 & 3 Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
1-1 & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
1-X & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
1-2 & 4 Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
X-1 & 4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
X-X & 4 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
X-2 & 4 Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
2-1 & 4 Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
2-X & 4 Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto   tačno 4 gola
1-1 & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
1-X & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto   bar 5 golova
1-2 & 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
X-1 & 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
X-X & 5+ Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na utakmici će biti postignuto bar   5 golova
X-2 & 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
2-1 & 5+ Gost vodi na   poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
2-X & 5+ Gost vodi na   poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na utakmici će biti postignuto   bar 5 golova
2-2 & 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
   
  II pol.konačan ishod
1 Domaćin pobeđuje u   drugom poluvremenu
X Nerešen rezultat u   drugom poluvremenu
2 Gost pobeđuje u   drugom poluvremenu
   
  Drugo poluvreme-prvi gol
1 Domaćin postiže prvi   gol u drugom poluvremenu
X Neće biti postignut   nijedan gol u drugom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol   u drugom poluvremenu
   
  II pol.- dupla šansa
II 1X Pobeda domaćina ili   nerešeno u drugom poluvremenu 
II 12 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u drugom poluvremenu
II X2 Nerešeno ili pobeda   gosta u drugom poluvremenu
   
  Domaćin ili više 2.5
da Pobeda domaćina ili   će na utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Nerešeno ili pobeda   gosta i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola
   
  Domaćin ili manje 2.5
da Pobeda   domaćina ili će na utakmici biti postignuto manje od 3 gola 
ne Nerešeno ili pobeda   gosta i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
   
  Nerešeno ili više 2.5
da Nerešeno ili će na   utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola
   
  Nerešeno ili manje 2.5
da Nerešeno ili će na   utakmici biti postignuto manje od 3 gola
ne Pobeda   domaćina ili pobeda gosta i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola 
   
  Gost ili više 2.5
da Pobeda gosta ili će   na utakmici biti postignuto bar 3 gola 
ne Nerešeno ili pobeda   domaćina i na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola 
   
  Gost ili manje 2.5
da Pobeda   gosta ili će na utakmici biti postignuto manje od 3 gola 
ne Nerešeno   ili pobeda domaćina i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola 
   
  II pol. - DNB
1 Pobeda domaćina u   drugom poluvremenu (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
2 Pobeda gosta u drugom   poluvremenu (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
   
  Domaćin ili oba time daju gol
da Pobeda domaćina ili   oba tima daju bar po 1 gol 
ne Nerešeno ili pobeda   gosta i bar jedan tim ne postiže gol na meču
   
  Nerešeno ili oba tima daju gol
da Nerešeno   ili oba tima daju bar po 1 gol 
ne Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na meču 
   
  Gost ili oba daju gol
da Pobeda   gosta ili oba tima daju bar po 1 gol 
ne Pobeda domaćina ili   nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na meču
   
  Domaćin ili bez primljenog gola
da Pobeda domaćina ili   barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Nerešeno ili pobeda   gosta I oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
   
  Nerešeno ili bez primljenog gola
da Nerešeno ili barem   jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
   
  Gost ili bez primljenog gola
da Pobeda gosta ili   barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobeda domaćina ili   nerešeno i oba tima postižu najmanje 1 gol na meču
   
  II pol.- HD 1X2
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
X Nerešeni ishod sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
   
  II pol.- HD
1 Pobeda domaćina sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobeda gosta sa   uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
   
  II pol. - tačno golova
0 U drugom poluvremenu   neće biti postignut nijedan gol
1 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 1 gol
2 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 2 gola
3 U drugom poluvremenu   će biti postignut tačno 3 gola
2+ U drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
No II 1 U drugom poluvremenu   neće biti postignut tačno 1 gol
No II 2 U drugom poluvremenu   neće biti postignuto tačno 2 gola
   
  II pol.- par/nepar
Par Paran broj golova u   drugom poluvremenu ili 0:0
NePar Neparan broj golova u   drugom poluvremenu
   
  II pol. - tačan rezultat
0:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:0
0:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:2
1:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:0
1:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:1
1:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:2
2:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:1
2:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:2
ostalo Drugo poluvreme se   završava rezultatom koji nije u ponudi u igri "II pol. - tačan   rezultat"
   
  Tačan rezultat II Pol
0:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:0
1:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:1
2:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:2
1:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:0
2:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:1
3:0 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 3:0
3:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 3:1
3:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 3:2
0:1 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 0:2
1:2 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:2
1:3 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 1:3
2:3 Drugo poluvreme se   završava rezultatom 2:3
   
  Pol/kraj dupla šansa
I 1X&1 Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda domaćina na utakmici
I 1X&X Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
I 1X&2 Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda gosta na utakmici
I 12&1 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina na utakmici
I 12&X Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
I 12&2 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda gosta na utakmici
I X2&1 Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina na utakmici
IX2&X Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
IX2&2 Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i pobeda gosta na kraju utakmice
I 1&1X Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I 1&12 Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 1&X2 Domaćin vodi na   poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
I X&1X Nerešeno na   poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I X&12 Nerešeno na   poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I X&X2 Nerešeno na   poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 2&1X Gost vodi na   poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I 2&12 Gost vodi na   poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I2&X2 Gost vodi na   poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 1X&1X Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I 1X&12 Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I 1X&X2 Pobeda domaćina ili   nerešeno u prvom poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 12&1X Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju   utakmice
I 12&12 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I 12&X2 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta u prvom poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I X2&1X Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I X2&12 Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I X2&X2 Nerešeno ili pobeda   gosta u prvom poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
   
  Kon.ishod &GG/NG
1&IGG Pobeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
X&IGG Nerešeno i oba tima   postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
2&IGG Pobeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
1&ING Pobeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
X&ING Nerešeno i bar jedan   tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
2&ING Pobeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
1&IIGG Pobeda domaćina i oba   tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
X&IIGG Nerešeno i oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
2&IIGG Pobeda gosta i oba   tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
1&IING Pobeda domaćina i bar   jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
X&IING Nerešeno i bar jedan   tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
2&IING Pobeda gosta i bar   jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Poluvreme & GG/NG
I1&IGG Domaćin vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
IX&IGG Nerešeno na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I2&IGG Gost vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I1&ING Domaćin vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
IX&ING Nerešeno na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I2&ING Gost vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I1&IIGG Domaćin vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
IX&IIGG Nerešeno na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
I2&IIGG Gost vodi na   poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
I1&IING Domaćin vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
IX&IING Nerešeno na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
I2&IING Gost vodi na   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i više golova
1X&1> Pobeda domaćina ili   nerešeno i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
1X&1=2 Pobeda domaćina ili   nerešeno i jednak broj golova u oba poluvremena
1X&2> Pobeda domaćina ili   nerešeno i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
12&1> Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
12&1=2 Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i jednak broj golova u oba poluvremena
12&2> Pobeda domaćina ili   pobeda gosta i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
X2&1> Nerešeno ili pobeda   gosta i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
X2&1=2 Nerešeno ili pobeda   gosta i jednak broj golova u oba poluvremena
X2&2> Nerešeno ili pobeda   gosta i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
   
  Trodupla opklada
1&I   0&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1&I   0&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1&I   0&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
1&I   0&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1&I   0&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
1&I   0&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
1&I   0&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1&I   0&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
1&I   0-1&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
1&I   0-1&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
1&I   0-1&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   0-1&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
1&I   0-1&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
1&I   0-1&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
1&I   0-1&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
1&I   0-1&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0-1&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1+&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
1&I   1+&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
1&I   1+&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
1&I   1+&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
1&I   1+&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
1&I   1+&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
1&I   1+&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
1&I   1+&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1+&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
1&I   0-2&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
1&I   0-2&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
1&I   0-2&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   0-2&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
1&I   0-2&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
1&I   0-2&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
1&I   0-2&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
1&I   0-2&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   0-2&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 2+   &II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I 2+   &II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I 2+   &II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 2+   &II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I 2+   &II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I 2+   &II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I 2+   &II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I 2+   &II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 2+   &II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1-2&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   1-2&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   1-2&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   1-2&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   1-2&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   1-2&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   1-2&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   1-2&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1-2&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   1-3&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   1-3&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   1-3&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   1-3&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   1-3&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   1-3&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   1-3&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   1-3&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   1-3&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   2-3&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   2-3&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   2-3&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   2-3&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   2-3&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   2-3&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   2-3&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   2-3&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   2-3&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I   3+&II 0-1 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1&I   3+&II 1+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
1&I   3+&II 1-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
1&I   3+&II 0-2 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1&I   3+&II 2+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
1&I   3+&II 0-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
1&I   3+&II 3+ Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
1&I   3+&II 1-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I   3+&II 2-3 Pobeda domaćina i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
   
  Trodupla opklada
2&I   0&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2&I   0&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2&I   0&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
2&I   0&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2&I   0&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2&I   0&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
2&I   0&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2&I   0&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
2&I   0-1&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
2&I   0-1&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
2&I   0-1&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   0-1&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
2&I   0-1&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
2&I   0-1&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
2&I   0-1&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
2&I   0-1&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0-1&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1+&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
2&I   1+&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut bar 1 gol
2&I   1+&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignut 1 ili 2 gola
2&I   1+&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 3 gola
2&I   1+&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
2&I   1+&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 4 gola
2&I   1+&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 3 gola
2&I   1+&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1+&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom poluvremenu će biti   postignuto 2 ili 3 gola
2&I   0-2&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
2&I   0-2&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
2&I   0-2&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   0-2&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
2&I   0-2&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
2&I   0-2&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 4 gola
2&I   0-2&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
2&I   0-2&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   0-2&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u drugom poluvremenu   će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 2+   &II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I 2+   &II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I 2+   &II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 2+   &II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I 2+   &II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I 2+   &II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I 2+   &II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I 2+   &II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 2+   &II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1-2&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   1-2&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   1-2&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   1-2&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   1-2&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   1-2&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   1-2&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   1-2&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1-2&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   1-3&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   1-3&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   1-3&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   1-3&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   1-3&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   1-3&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   1-3&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   1-3&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   1-3&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   2-3&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   2-3&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   2-3&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   2-3&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   2-3&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   2-3&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   2-3&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   2-3&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   2-3&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I   3+&II 0-1 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
2&I   3+&II 1+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
2&I   3+&II 1-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignut 1 ili 2 gola
2&I   3+&II 0-2 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
2&I   3+&II 2+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
2&I   3+&II 0-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 4 gola
2&I   3+&II 3+ Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
2&I   3+&II 1-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I   3+&II 2-3 Pobeda gosta i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom poluvremenu će   biti postignuto 2 ili 3 gola
   
  Dupla sigurica
1 ili 2+ Pobeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto na utakmici
X ili 2+ Nerešeno ili će bar 2   gola biti postignuto na utakmici
2 ili 2+ Pobeda gosta ili će 2   dva gola biti postignuto na utakmici
1 illi 3+ Pobeda domaćina ili   će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
X ili 3+ Nerešeno ili će bar 3   gola biti postingnuto na utakmici
2 ili 3+ Pobeda gosta ili će   bar 3 gola biti postignuto na utakmici
1 ili 4+ Pobeda domaćina ili   će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
X ili 4+ Nerešeno ili će bar 4   gola biti postignuto na utakmici
2 ili 4+ Pobeda gosta ili će   bar 4 gola biti postignuto na utakmici
1 ili GG Pobeda domaćina ili   oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X ili GG Nerešeno ili oba tima   postižu bar po 1 gol na utakmici
2 ili GG Pobeda gosta ili oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 ili I 2+ Pobeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto u prvom poluvremenu
X ili I 2+ Nerešeno ili će bar 2   gola biti postignuto u prvom poluvremenu
2 ili I 2+ Pobeda gosta ili će   bar 2 gola biti postignuto u prvom poluvremenu
1 ili II 2+ Pobeda domaćina ili   će bar 2 gola biti postignuto u drugom poluvremenu
X ili II 2+ Nerešeno ili će bar 2   gola biti postignuto u drugom poluvremenu
2 ili II 2+ Pobeda gosta ili će   bar 2 gola biti postignuto u drugom poluvremenu
GG ili 3+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici ili će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
GG ili 4+ Oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
IGG ili IIGG Oba tima postižu bar   po 1 gol u prvom poluvremenu ili oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
D3+ ili G3+ Domaćin postiže bar 3   gola na utakmici ili gost postiže bar 3 gola na utakmici
I2+ ili 4+ U prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
I2+ ili II2+ U prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola ili će u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola
   
  Trostruka sigurica
1-1 1> 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
1-1 2> 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
1-1 1=2 5+ Domaćin vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će bar 5   golova biti postignuto na utakmici
2-2 1> 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 2> 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 1=2 5+ Gost vodi na   poluvremenu i pobeđuje ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će bar 5   golova biti postignuto na utakmici
X-1 1> 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin ili više golova u prvom poluvremenu nego u   drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-1 2> 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin ili više golova u drugom poluvremenu nego u   prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-1 1=2 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje domaćin ili jednak broj golova u oba poluvremena ili   će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 1> 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost ili više golova u prvom poluvremenu nego u drugom   ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 2> 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost ili više golova u drugom poluvremenu nego u prvom   ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 1=2 5+ Nerešeno na   poluvremenu a pobeđuje gost ili jednak broj golova u oba poluvremena ili će   bar 5 golova biti postignuto na utakmici
   
  Ukupno faulova
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dosuđeno više faulova od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dosuđeno manje faulova od zadate granice
   
  Ukupno ofsajda
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dosuđeno više ofsajda od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dosuđeno manje ofsajda od zadate granice
   
  Prvi strelac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
X igrač X Igrač će postići prvi gol na meču
   
  X strelac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut X gol
igrač Određeni strelac   postiže X gol
   
  Poslednji strelac
Nema gola Na utakmici neće biti   postignut nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići poslednji   gol na meču
   
  Strelac bilo kada
Nema gola Na utakmici neće biti postignut   nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići najmanje 1   gol na meču u bilo kom trenutku
   
  Korneri 3 načina
više od zadate   granice Na utakmici će biti   postignuto više kornera od zadate granice
tačno u odnosu   na zadatu granicu Na utakmici će biti   postignuto tačno onoliko kornera koliko iznosi zadata granica
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   postignuto manje kornera od zadate granice
   
  Korneri 1X2
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će   imati jedak broj izvedenih kornera na utakmici
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici
   
  Poslednji korner
1 Poslednji korner na   utakmici izvodi domaćin
X Na utakmici neće biti   izveden nijedan korner
2 Poslednji korner na   utakmici izvodi gost
   
  Korneri Hendikep
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kornera na meču
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kornera na   meču
   
  Hendikep kornera
H1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kornera na meču
HX Oba   tima izvode isti broj kornera sa uračunatim hendikepom kornera na meču
H2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kornera na   meču
   
  Ukupno kornera
više od zadate   granice Na utakmici će biti   izvedeno više kornera od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   izvedeno manje kornera od zadate granice
   
  Korneri - opseg
0-8 Na utakmici će biti   izvedeno manje od 9 kornera
9-11 Na utakmici će biti   izvedeno od 9 do 11 kornera
12+ Na utakmici će biti   izvedeno bar 12 kornera
   
  Domaćin korneri - opseg
0-2 Domaćin će izvesti   manje od 3 kornera na utakmici
3-4 Domaćin će izvesti 3   ili 4 kornera na utakmici
5-6 Domaćin će izvesti 5   ili 6 kornera na utakmici
7+ Domaćin će izvesti   bar 7 kornera na utakmici
   
  Gost korneri - opseg
0-2 Gost će izvesti manje   od 3 kornera na utakmici
3-4 Gost će izvesti 3 ili   4 kornera na utakmici
5-6 Gost će izvesti 5 ili   6 kornera na utakmici
7+ Gost će izvesti bar 7   kornera na utakmici
   
  Par/Nepar korneri
Nepar Neparan broj kornera   na utakmici
Par Paran broj kornera na   utakmici ili 0:0 u kornerima
   
  I pol. - korneri 1X2
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta u prvom poluvremenu
X Domaćin i gost će   imati jedak broj izvedenih kornera u prvom poluvremenu
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina u prvom poluvremenu
   
  I pol.-korner broj X
1 X korner u prvom   poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu   neće biti izveden X korner
2 X korner u prvom   poluvremenu izvodi gost
   
  Prvo poluvreme- poslednji korner
1 Poslednji korner u   prvom poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu   neće biti izveden nijedan korner
2 Poslednji korner u   prvom poluvremenu izvodi gost
   
  I pol. - hendikep kornera
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera od gosta u prvom poluvremenu uz uračunat hendikep kornera   na meču
2 Gost će imati više   izvedenih kornera od domaćina u prvom poluvremenu uz uračunat hendikep   kornera na meču
   
  I pol. - Ukupno kornera
više od zadate   granice U prvom poluvremenu   će biti izvedeno više kornera od zadate granice
manje od   zadate granice U prvom poluvremenu   će biti izvedeno manje kornera od zadate granice
   
  I pol.-domaćin tačno kornera
0-1 Domaćin će izvesti   manje od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Domaćin će izvesti   tačno 2 kornera u prvom poluvremenu
3 Domaćin će izvesti   tačno 3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Domaćin će izvesti   bar 4 kornera u prvom poluvremenu
   
  I pol.-gost tačno kornera
0-1 Gost će izvesti manje   od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Gost će izvesti tačno   2 kornera u prvom poluvremenu
3 Gost će izvesti tačno   3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Gost će izvesti bar 4   kornera u prvom poluvremenu
   
  I pol. - opseg kornera
0-4 U prvom poluvremenu   će biti izvedeno manje od 5 kornera
5-6 U prvom poluvremenu   će biti izvedeno 5 ili 6 kornera
7+ U prvom poluvremenu   će biti izvedeno bar 7 kornera
   
  I pol. -par/nepar kornera
nepar Neparan broj kornera   u prvom poluvremenu
par Paran broj kornera u   prvom poluvremenu ili 0:0 u kornerima
   
  Domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti   više kornera od zadate granice na utakmici
manje Domaćin će izvesti   manje kornera od zadate granice na utakmici
   
  Gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više   kornera od zadate granice na utakmici
manje Gost će izvesti manje   kornera od zadate granice na utakmici
   
  I pol. - domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti   više kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Domaćin će izvesti   manje kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
   
  I pol. - gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više   kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Gost će izvesti manje   kornera od zadate granice u prvom poluvremenu
   
  Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi   X korner
X Nema X kornera
2 Gost prvi izvodi X   korner
   
  I pol. Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi   X korner u prvom poluvremenu
X Nema X kornera u   prvom poluvremenu
2 Gost prvi izvodi X   korner u prvom poluvremenu
   
  Korner broj X
1 Domaćin izvodi X   korner
X Nema X kornera
2 Gost izvodi X korner
   
  5, 10, 15 minuta - korneri 1X2  od  X   do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin će imati više   izvedenih kornera u naznačenom intervalu
X Isti broj izvedenih   kornera i domaćin i gost u naznačenom intervalu
2 Gost će imati više   izvedenih kornera u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - ukupno kornera   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
Manje Manje kornera od   zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više kornera od   zadate granice u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - korneri hendikep   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
H1 Domaćin će imati   više izvedenih kornera sa uračunatim hendikepom u naznačenom intervalu
H2 Gost će imati više   izvedenih kornera sa uračunatim hendikepom u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - X korner od  X do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin izvodi X   korner u naznačenom intervalu
2 Gost izvodi X korner   u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - Domaćin ukupno   kornera od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Manje Domaćin izvodi manje   kornera od navedene granice u naznačenom intervalu
Više Domaćin izvodi više   kornera od navedene granice  u   naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - Gost ukupno   kornera od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Manje Gost izvodi manje   kornera od navedene granice u naznačenom intervalu
Više Gost izvodi više   kornera od navedene granice  u   naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - par/nepar korneri   od X do Y (X,Y= označen vremenski period)
Nepar Neparan broj kornera   u naznačenom intervalu
Par Paran broj kornera u   naznačenom intervalu
   
  Kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će   imati jednak broj dobijenih kartona na utakmici
2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina na utakmici
   
  Hendikep kartoni
H1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta na utakmici uz uračunat hendikep kartona na meču
H2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina na utakmici uz uračunat hendikep kartona na   meču
   
  Direktan crveni karton
da Na utakmici igrač   dobija direktan crveni karton
ne Na utakmici neće biti   dodeljen direktan crveni karton igraču
   
  Igrač da dobije karton
X igrač X Igrač će dobiti   karton u toku utakmice
   
  Prvi karton
1 Prvi karton na   utakmici dobija igrač iz domaćeg tima
X Na utakmici neće biti   dodeljen nijedan karton
2 Prvi karton na   utakmici dobija igrač iz gostujućeg tima
   
  Ukupno kartona
više od zadate   granice Na utakmici će biti   dodeljeno više kartona od zadate granice
manje od   zadate granice Na utakmici će biti   dodeljeno manje kartona od zadate granice
   
  Tačno kartona
0-3 Na utakmici će biti   dodeljeno će biti dodeljeno manje od 4 kartona
4 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 4 kartona
5 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 5 kartona
6 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 6 kartona
7 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 7 kartona
8 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 8 kartona
9 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 9 kartona
10 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 10 kartona
11 Na utakmici će biti   dodeljeno tačno 11 kartona
12+ Na utakmici će biti   dodeljeno bar 12 kartona
   
  Domaćin tačno kartona
0-1 Domaćin će dobiti   manje od 2 kartona na utakmici
2 Domaćin će dobiti   tačno 2 kartona na utakmici
3 Domaćin će dobiti   tačno 3 kartona na utakmici
4+ Domaćin će dobiti bar   4 kartona na utakmici
   
  Gost tačno kartona
0-1 Gost će dobiti manje   od 2 kartona na utakmici
2 Gost će dobiti tačno   2 kartona na utakmici
3 Gost će dobiti tačno   3 kartona na utakmici
4+ Gost će dobiti bar 4   kartona na utakmici
   
  I pol.- kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više   dobijenih kartona od gosta u prvom poluvremenu
X Domaćin i gost će   imati jednak broj dobijenih kartona u prvom poluvremenu
2 Gost će imati više   dobijenih kartona od domaćina u prvom poluvremenu
   
  I pol. -1 karton
1 Domaćin dobija prvi   karton u prvom poluvremenu
X U prvom poluvremenu   neće biti dodeljen nijedan karton
2 Gost dobija prvi   karton u prvom poluvremenu
   
  I pol.-ukupno kartona
više od zadate   granice U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno više kartona od zadate granice
manje od   zadate granice U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno manje kartona od zadate granice
   
  I pol.- tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   neće biti dodeljen nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   će biti dodeljen tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno tačno 2 kartona
3 U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno tačno 3 kartona
4 U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno tačno 4 kartona
5 U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno tačno 5 kartona
6+ U prvom poluvremenu   će biti dodeljeno bar 6 kartona
   
  I pol. - Domaćin tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   domaćin neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu   domaćin će dobiti bar 3 kartona
   
  I pol. - Gost tačno kartona
0 U prvom poluvremenu   gost neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu   gost će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu   gost će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu   gost će dobiti bar 3 kartona
   
  Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti   više kartona od zadate granice
manje Domaćin će dobiti   manje  kartona od zadate granice
   
  Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više   kartona od zadate granice
manje Gost će dobiti manje   kartona od zadate granice
   
  I pol. Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti   više kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Domaćin će dobiti   manje kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
   
  I pol. Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više   kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
manje Gost će dobiti manje   kartona od zadate granice u prvom poluvremenu
   
  Isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača
   
  Domaćin isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača iz domaće ekipe
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača iz domaće ekipe
   
  Gost isključenje
da Na utakmici će biti   isključenje igrača iz gostujuće ekipe
ne Na utakmici neće biti   isključenje igrača iz gostujuće ekipe
   
  I Pol.- isključenje
da U prvom poluvremenu   će biti isključenje igrača
ne U prvom poluvremenu   neće biti isključenje igrača
   
  Zero bet
1 Pobeda domaćina u   preostalom delu meča
X Nerešen rezultat u   preostalom delu meča
2 Pobeda gosta u   preostalom delu meča
   
  Daje X gol
1 Domaćin postiže X gol
X Nema X gola
2 Gost postiže X gol
   
  X Način pogotka
Šut iz igre X gol će biti   postignut šutom iz igre
Glavom X gol će biti   postignut glavom
Autogol X gol će biti autogol
Penal X gol će biti   postignut iz penala
Slobodan   udarac X gol će biti   postignut direktno iz slobodnog udarca
X Nema X gola
   
  Zerobet I poluvreme
1 Pobeda domaćina u   preostalom delu prvog poluvremena
X Nerešen rezultat u   preostalom delu prvog poluvremena
2 Pobeda gosta u   preostalom delu prvog poluvremena
   
  Igrač daje 2+ gola
X igrač X igrač daje bar 2   gola na meču
   
  Igrač daje 3+ gola
X igrač X igrač daje bar 3   gola na meču
   
  Produžeci
da Na utakmici će se   igrati produžeci
ne Na utakmici neće biti   produžetka
   
  Produžeci - ukupno golova
OT Više Više golova u   produžecima od zadate granice
OT Manje Manje golova u   produžecima od zadate granice 
   
  Produžeci - hendikep
OT H1 Pobeda   domaćina u produžecima sa uračunatim hendikepom
OT H2 Pobeda   gosta u produžecima sa uračunatim hendikepom 
   
  Produžeci - tačan rezultat
0:0 Produžetak se   završava rezultatom 0:0
1:1 Produžetak se   završava rezultatom 1:1
2:2 Produžetak se   završava rezultatom 2:2
1:0 Produžetak se   završava rezultatom 1:0
2:0 Produžetak se   završava rezultatom 2:0
2:1 Produžetak se   završava rezultatom 2:1
0:1 Produžetak se   završava rezultatom 0:1
0:2 Produžetak se   završava rezultatom 0:2
1:2 Produžetak se   završava rezultatom 1:2
ostalo Produžetak se   završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "Produžeci -   tačan rezultat"  
   
  Produžeci - ukupno golova
više U produžetku će biti   postignuto više golova od zadate granice
manje U produžetku će biti   postignuto manje golova od zadate granice
   
  Produžeci - 1 Gol
1 Domaćin prvi postiže   gol u produžetku
X U produžetku neće   biti postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol   u produžetku
   
  Koji tim će izvesti početni udarac
1 Početni udarac izvodi   domaćin
2 Početni udarac izvodi   gost
   
  Produžeci - 1X2
1 Pobeda domaćina u   produžecima
X Nerešen rezultat   produžetaka
2 Pobeda gosta u   produžecima
   
  Ishod prvog produžetka - 1X2
1 Pobeda domaćina u   prvom produžetku
X Nerešen rezultat u   prvom produžetku
2 Pobeda gosta u prvom   produžetku
   
  Produžeci - koji tim pobeđuje   ostatak meča
1 Pobeda domaćina u   preostalom delu produžetka
X Nerešen rezultat u   preostalom delu produžetka
2 Pobeda gosta u   preostalom delu meča produžetka
   
  Hendikep prvog produžetka
H1 Pobeda   domaćina u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
H2 Pobeda   gost u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
   
  X gol u produžetku
OT 1 Domaćin postiže X   gol u produžecima
OT X Nema X gola u   produžecima
OT 2 Gost postiže X gol u   produžecima
   
  Penali - pobednik
1 Pobeda domaćina   posle penala
2 Pobeda gosta posle   penala
   
  Penali - ukupno golova
više Više golova od zadate   granice na penalima
manje Manje golova od   zadate granice na penalima
   
  Penali - Pobednička margina
Domaćin sa 1   golom Domaćin pobeđuje   posle penala sa jednim golom razlike
Domaćin sa 2   gola Domaćin pobeđuje   posle penala sa dva gola razlike
Domaćin sa 3 i   više golova Domaćin pobeđuje   posle penala sa tri i više golova razlike
Gost sa 1   golom Gost pobeđuje posle   penala sa jednim golom razlike
Gost sa 2 gola Gost pobeđuje posle   penala sa dva gola razlike
Gost sa 3 i   više golova Gost pobeđuje sa tri   i više golova razlike
   
  Penali - tačan rezultat
0:1 Penal serija se   završava rezultatom 0:1
0:2 Penal serija se   završava rezultatom 0:2
0:3 Penal serija se   završava rezultatom 0:3
1:0 Penal serija se   završava rezultatom 1:0
1:2 Penal serija se   završava rezultatom 1:2
1:3 Penal serija se   završava rezultatom 1:3
1:4 Penal serija se   završava rezultatom 1:4
2:0 Penal serija se   završava rezultatom 2:0
2:1 Penal serija se   završava rezultatom 2:1
2:3 Penal serija se   završava rezultatom 2:3
2:4 Penal serija se   završava rezultatom 2:4
3:0 Penal serija se   završava rezultatom 3:0
3:1 Penal serija se   završava rezultatom 3:1
3:2 Penal serija se   završava rezultatom 3:2
3:4 Penal serija se   završava rezultatom 3:4
3:5 Penal serija se   završava rezultatom 3:5
1:3 Penal serija se   završava rezultatom 1:3
4:1 Penal serija se   završava rezultatom 4:1
4:2 Penal serija se   završava rezultatom 4:2
4:5 Penal serija se   završava rezultatom 4:5
5:3 Penal serija se   završava rezultatom 5:3
5:4 Penal serija se   završava rezultatom 5:4
ostalo Penal serija se   završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru igre "Penali -   tačan rezultat"
   
  Penali - par/nepar
Nepar Neparan broj golova   na penalima
Par Paran broj golova na   penalima
   
  Penali - tačno golova
0-4 U penal seriji će   biti postignuto manje od 5 golova
5 U penal seriji će   biti postignuto tačno 5 golova
6 U penal seriji će   biti postignuto tačno 6 golova
7 U penal seriji će   biti postignuto tačno 7 golova
8 U penal seriji će   biti postignuto tačno 8 golova
9 U penal seriji će   biti postignuto tačno 9 golova
10+ U penal seriji će   biti postignuto bar 10 golova
   
  Domaćin golova u penal seriji
Manje Domaćin postiže   manje golova u penal seriji od navedene granice
Više Domaćin postiže više   golova na penalima od navedene granice
   
  Gost golova u penal   seriji
Manje Gost postiže manje   golova u penal seriji od navedene granice
Više Gost postiže više   golova u penal seriji od navedene granice
   
  Penal serija -   domaćin nepar/par 
Nepar Domaćin postiže   neparan broj golova u penal seriji 
Par Domaćin postiže   paran broj golova u penal seriji 
   
  Penal serija - gost   nepar/par 
Nepar Gost postiže neparan   broj golova u penal seriji 
Par Gost postiže paran   broj golova u penal seriji 
   
  To qualify (Ide dalje)
1 Domaćin ide dalje
2 Gost ide dalje
   
  Način pobede
1 u regularnom   tolu Domaćin pobeđuje u   regularnom toku meča
2 u regularnom   toku Gost pobeđuje u   regularnom toku meča
1 na   produžetke Domaćin pobeđuje   posle produžetaka
2 na   produžetke Gost pobeđuje posle   produžetaka
1 posle penal   serije Domaćin pobeđuje   posle izvođenja penal serije
2 posle penal   serije Gost pobeđuje posle   izvođenja penal serije
   
  II pol. ishod I oba tima daju gol
II1&IIGG Domaćin pobeđuje u   drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
II1&IING Domaćin pobeđuje u   drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
IIX&IIGG Nerešeno u drugom   poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
IIX&IING Nerešeno u drugom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
II2&IIGG Gost pobeđuje u   drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
II2&IING Gost pobeđuje u   drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  I pol. Ishod I oba tima daju gol
I1 & IGG Domaćin pobeđuje u   prvom poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
I1 & ING Domaćin pobeđuje u   prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
IX & IGG Nerešeno u prvom   poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
IX & ING Nerešeno u prvom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I2 & IGG Gost pobeđuje u prvom   poluvremenu i bar po jedan gol u prvom poluvremenu
I2 & ING Gost pobeđuje u prvom   poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
   
  X strelac na meču
igrač Određeni strelac   postiže X gol
nema gola Na meču neće biti   postignut nijedan gol
   
  Osvaja trofej
1 Domaćin osvaja   trofej
2 Gost osvaja trofej
   
  5, 10, 15 minuta - 1X2 od X do Y   (X,Y= označen vremenski period)
1 Pobeda domaćina u   naznačenom intervalu
X Nerešen rezultat u   naznačenom intervalu
2 Pobeda gosta u   naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - ukupno golova   od  X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
Manje Manje golova od   zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više golova od   zadate granice u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta -  X gol od    X do Y (X,Y= označen vremenski period)
1 Domaćin postiže X   gol u naznačenom intervalu
X Nema X gola u   naznačenom intervalu
2 Gost postiže X gol u   naznačenom intervalu
   
  Ukupno golova
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...)
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...)
  U slučaju da broj postignutih golova bude jednak zadatoj granici, igra ce biti rezultovana kvotom 1.
   
  Ukupno golova (3 way)
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice (1, 2, 3...)
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice (1, 2, 3...)
tačno golova Na utakmici će biti postignut tačan broj golova jednak zadatoj granici  (1, 2, 3...)