Home
VRSTE IGARA
Dota 2 The International

Dota 2 The International

Objašnjenja novih igara
 
first blood map 1 - potrebno je pogoditi koja će ekipa imati prvi kill na prvoj mapi

first blood map 2-  potrebno je pogoditi koja će ekipa imati prvi kill na drugoj mapi

first tower map 1- potrebno je pogoditi koja će ekipa prva uništiti kulu na prvoj mapi

first tower map 2- potrebno je pogoditi koja će ekipa prva uništiti kulu na drugoj mapi

to win one map - ekipa pobjedjuje na najmanje jednoj od odigranih mapa

team 1 total maps- tačan broj osvojenih mapa prvonavedene ekipe

team 2 total maps - tačan broj osvojenih mapa drugonavedene ekipe

total kills map 1 -ukupan broj killova na prvoj mapi

total kills map 2 -ukupan broj killova na drugoj mapi

odd/even kills map 1 -par/nepar killova na prvoj mapi

odd/even kills map 2- par/nepar killova na drugoj mapi